Tezsiz Yüksek Lisans Veren Üniversitelerin Tezleri Hazırlanır

Tezsiz Yüksek Lisans Veren Üniversitelerin Tezleri Hazırlanır

Kuşkusuz dünya üzerinde gözlemlenen değişimler ve küreselleşmenin etkisi sektörel anlamda rekabetin yaşandığı her alanda gözlemlenmektedir. Öyle ki gelinen nokta itibariyle eğitim – öğretim programları alanında da bir sektörel etkileşim söz konusu olmaktadır. Artık inanılmaz büyüklükte bir sanayi olarak görülen eğitim sektörü de kendisini sürekli olarak yenilemekte ve tabiri caizse çağa ayak uydurmaktadır. Çağa ayak uydurmak noktası detaylı bir tartışma mevzuu olsa da, üniversitelerin de kar amacı gütmeye başladıkları tespit edilmiştir. Elbette birçok kişi eğitim hakkı en temel haklardandır gibi söylemler içerisine girebilir ki son derece de olağandır ancak günümüz dünyasında artık işler olması gerektiği gibi seyretmemektedir. Devlet üniversitelerinin bile bu gelişmelere kayıtsız

kalmadığı ve özel (vakıf) üniversitelerinin almakta oldukları pasta dilimine göz koydukları açıkça anlaşılmaktadır. Bu noktada ikinci öğretim adı altında, örgün öğretime kabul edil(e)meyen, gerekli şartları sağlayamayan veyahut akademik camiada çevresi olmayan talebeler için alternatifler geliştirilmiş ve onların sahip olduğu maddi gücü, üniversiteler kendi lehlerine kullanmayı amaçlamaktadırlar. Kişisel anlamda bu gelişmeleri son derece olağan karşılıyor olsak da kendilerini, sosyalizmin göbeğinde yer alan asiller olarak ithaf eden birçok insanın ikinci öğretim adı altında birçok öğrenciden binlerce lira alınması suretiyle eğitimlerine devam etmelerinin yolunu açmak akla yatkın bir tercih olarak görülmemektedir. Tüm bu anlatılanları bir yana bırakmak gerekirse, tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler ve bu üniversitelerdeki eğitim programları her geçen gün çeşitlenmekte ve hem sayıca hem de maddi manada iyice zenginleşmektedir. Böylece arz talep dengesinin kaçınılmaz sonucu olarak tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler karşısında, bu sektöre gereksinim duyan kişiler de ortaya çıkmıştır. Kamu üniversitelerinin insan zihninden uzak prosedürleri arasında kaybolmaktansa ‘’parasını verir kayıt olurum’’ düşüncesini paylaşan insanların sayısı azımsanamayacak düzeydedir. İktisat teoreminin paralelinde bu öğrenci potansiyelleri için çok olduğundan değersiz olan maddi kaynaklar (para) kariyer yükseltmek için önemsiz bir meblağdır. Sonuçta tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler sayıca her geçen gün artmaktadır ve bu artışa paralel olarak hizmet sunduğumuz alan olan tez, proje ve ödev hazırlama hizmet alanı da artık bir sektör haline gelmiş durumdadır. İhtiyaç duyulması halinde gerçek anlamda rehberlik hizmetlerimizle yanında olmayı amaçladığımız konularla ilgili detaylı bilgi almak için bizimle irtibat kurunuz.