tezsiz yüksek lisans bitirme projesi hazırlanır

tezsiz yüksek lisans bitirme projesi
ALES (Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı), dönem dönem adı değişiyor olsa da lisans seviyesi eğitim-öğretim programlarından mezun olan öğrencilerin, daha üst düzey eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için başarılı sonuçlar almaları gereken bir sınavdır. ‘’Başarı’’dan kast edilen göreceli bir kavram olsa da en basit haliyle, ALES başarısını vakıf (özel) üniversiteleri ve devlet üniversitelerine göre sınıflandırmak mantıklı bir tercih olacaktır. Takdir edersiniz ki eğitim hayatına devam etmenin ücretsiz olduğu devlet üniversitelerinde söz konusu sınavdan alınması gereken puanlar yüksektir. Oysa özel üniversitelerde baraj olarak belirtilen 55 puan ve üzeri almak genel olarak yeterlidir. Çok daha yüksek olarak nitelendirilen puanları almak (100 tam puana yaklaşmak) sizin

sıralamanızı etkileyecektir. Ancak gelinen nokta itibariyle insanların değişken ihtiyaçları eğitim hayatında da gözlemlenmiştir. İhtiyaçların değişmesinin yanında eğitimin de adeta ayrı bir sektör haline gelmesiyle birlikte üniversiteler arası inanılmaz bir rekabet söz konusudur. Yalnızca ticari kaygı güttüklerini ifade etmek doğru olmasa da, üniversitelerin de (özellikle vakıf) bir maddi denge kurmak durumunda oldukları ortadadır. Bu duruma paralel nitelikte akademik olarak bir hedef gözetmeksizin bilgi dağarcığını geliştirmek ve niteliğini artırmak amacında olan insanların da artması sebebiyle karşılıklı kazan kazan modeline ihtiyaç duyan insanlar bir araya gelmiş ve çeşitli eğitim/öğretim programları doğmuştur. Bu programlarda standart programlarda olduğu gibi derslerin başarılı olarak verilmesi akabinde tezlere benzer biçimde tezsiz yüksek lisans bitirme projesi hazırlamak yasal bir gerekliliktir. Tüm anlatılanlar sonucunda ortada beliren bu ihtiyacı gerçekleştirmek durumunda kalan insanlar, özel sektörün iş yükü altında boğulmakta olduklarından söz konusu süreci başkasına devretmek durumundadırlar. Etik olarak konunun yapılabilirliği tartışmaya açık olsa da ortadaki mevcut gerçekler delegasyonu (iş devri, yetki devri) kaçınılmaz kılmıştır. Etik kurallarının biraz çiğnendiği kabul edilebilir bir gerçek olsa da, bu noktada çalışma sahibinin tezsiz yüksek lisans bitirme projesi yazımı dışında bir sorun gözlemlenmemektedir. Konu hakkında anlatılanlar dışında kalan kısımlarla ilgili şeffaf bir çalışma hedefleyen işletmemiz, sizlerin ihtiyaçlarına profesyonel çözüm önerileri üretmektedir. Detaylı olarak tezsiz yüksek lisans bitirme projesi yazımı konusunda bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.