Sunum Hazırlama

Sunum Hazırlama

Karmaşık süreçlerden meydana gelen çalışma hayatı içerisinde, komplike iş paylaşımı ve yüksek düzeylerde delegasyon (delege etmek, iş aktarımı) işlemleri söz konusudur. Teorik olarak dışarıdan gözlemci konumundaki kişiler/kurumlar için anlatılmaya çalışılan vetireler son derece anlamsız ve üstesinden gelinmesi zor olarak algılanmaktadır. Sayısız toplantılar, sempozyumlar ve iş yemekleri birbirini takip etmektedir. Somut olarak sonlandırılması gerekli hususlarda karmaşık iletişim trafiği göze çarpmaktadır. Bu iletişim periyotlarında çok çeşitli yöntemler takip edilmektedir. En yaygın biçimde kullanılan sistemlerden bir tanesi sunum hazırlama faaliyetleridir. Mevzu bahis konuyla ilgili kişi/kişiler ön hazırlık yapmak suretiyle bilgileri derlemektedir. Sonrasında ise yukarıda belirtildiği biçimde diğer örgüt üyeleriyle paylaşım gerçekleşmektedir. Ortaya konulacak olan tetkiklerde

dikkat edilmesi gerekli kıstaslar şunlardır;

  • Kısa ve konunun özütü bilgiler paylaşılmalıdır.
  • Hazırlık yapan kişi/kişiler konuya üst düzeyde hakim olmalıdır. Çünkü sunum hazırlama aşamasında slaytlarda kısa kısa cümlelerle vurgular yapılır. Araştırmacı bu tümceler hakkında –gerektiği takdirde- üç, beş dakika konuşabilecek halde olmalıdır. Hatta yöneltilecek sorulara yanıt verecek kapasitede olması da beklenmektedir.
  • Renk seçimi başta olmak üzere görselliğe önem verilmelidir. Vurgu yapılacak kısımlarda dikkati toparlayabilecek nitelikte renk seçimi yapılmalıdır.
  • Tümcelerden ziyade görsel olarak grafiklerden, tablolardan yüksek oranda yararlanılmalıdır. Böylece sunum hazırlama eylemlerinde metinlerin sıkıcılığından uzaklaşılabilir ve katılımcıların süjeye odaklanması sağlanabilir.
  • Harflerin büyüklüğü (puntoları), biçimleri ve rengi de slaytlarla uyumlu olmalıdır. Fokuslanması arzulanan bölümler dikkat çekici içeriği sahip olmalıdır.
  • Slayt geçişleri karmaşık olmamalıdır.