ösym tez merkezi bilgilendirme

ösym tez merkezi

Bilindiği üzere ÖSYM, ülkemizde merkezi birçok sınavı gerçekleştiren, puanlama sistemi oluşturan, sınav sonucunda değerlendirmeleri yapan bir kamu kurumudur. Üniversiteler ise yükseköğretim kurumuna bağlıdır. Dolayısıyla ÖSYM’nin üniversitelerle, üniversitede verilen eğitimlerle veyahut üniversitelerde tüm akademik seviyelerde hazırlanması gerekli olan tezlerle ilgisi bulunmamaktadır. Öyleyse ortada bir yanlış anlaşılma, yanlış algılama söz konusudur. Belirtilen kurumun akademik araştırmalarla zerre miktarda ilişkisi bulunmamaktadır. Halbuki ösym tez merkezi anahtar kelimesiyle aramalar hatırı

sayılır düzeylerdedir. Burada hem öğrenci arkadaşların yanılgılarını açıklamaya hem de yanlış yönelimin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Çünkü nereye ulaşması gerektiği konusunda gerekli donanımdan yoksun olan kişilerin vetireyi başarıyla tamamlaması olanaksızdır. Kısacası ösym tez merkezi ifadesini kullanan kişilerin ya da kurumların akademik taharrilerle ilgili sınırlı seviyede bilgileri olduğunun kabulünden hareket edersek; hazırlanması muhtemel istikşaflarla ilgili sahip olduğu malumatları sizlerle paylaşma gayesini taşıyan uzmanlarımızla bilinçlilik durumunun yerine getirilmesini bir nebze de olsa sağlayabileceğimiz inancını taşımaktayız. Çıkmış olduğunuz bu yolda mevzu bahis alanda onlarca akademik araştırı gerçekleştirmiş BTM ekip üyeleri, her süjede olmasa da birçok farklı disiplinde lüzum gördüğünüz takdirde sizlerin yanında olmayı amaçlamaktadır.