Ödev Hazırlama Siteleri

Ödev Hazırlama Siteleri

Geride kalan 10-12 yıllık dönemde ödev siteleri furyası hemen hemen öğrencilerin tamamının dikkatini çekmiştir. Bu yazıyı hazırlayan veya bu yazıyı okuyan insanlar öğrencilik hayatlarında en az bir kere anlatı konusu olan sayfaları ziyaret etmiştir ya da bu internet portallarından yararlanmıştır. Bilindiği üzere ödevi yapan kişi, söz konusu portalda ödevini paylaşıyordu. Benzer süje hakkında ihtiyaç duyan kişi veyahut kişiler de buradan indirme yapıyor ve kullanıyordu. Zamanında son derece popüler olan ilgili sayfalar, internetin yaygınlaşmasıyla ilgiden paylarına düşeni almışlardır. Aralarından birçoğunun ücretli olduğunu da hatırlarsanız ciddi

kârlar sağladıklarını söylersek; zannımızca yanılmış olmayız. O dönemlerde halkın yüksek düzeylerde benimsediği ödev siteleri içinde bulunulan zaman dilimi içerisinde popülaritesini kaybetmiştir. Belki ortaöğretim veya daha aşağı eğitim düzeyleri için kullanışlı olabilirler ancak kesin olan şudur ki; üniversitelerde günümüzde mümkün değildir. Yükseköğretim kurumlarında artık alıntı oranını ölçen bilgisayar yazılımları yaygın halde kullanılmaktadır. Tez veya proje yapımında kullanımı zaruri olan programlar, ödevlerde bile kullanılmaktadır. Böylelikle fikri haklar konusu ihlal edilmiyor, talebelerin özgün çalışmalar üretmesi sağlanıyor, aynı ödevin farklı kişiler tarafından teslim edilmesinin önüne geçiliyor ve danışman öğretim üyeleri zaman tasarrufu sağlıyor. Aslına bakılırsa tam olarak araştırı talebinin amacına hizmet eden uygulamalar hayata geçirilmektedir. Velhasıl ödev siteleri eski günlerdeki yaygın kullanımından uzaklaşmakta ve her geçen gün popülaritesini kaybetmektedir. Unutulmamalıdır ki danışman hocalar sizlerden profesyonel tetkikler beklememekte, özgün olmasından hareketle belirli standartları sağlayabilecek taharriler beklemektedirler. Talep edilenler etrafında sizlere ‘’tam istenilen şekilde’’ ve size özel ‘’özgün’’ çözümler BTM ekibi tarafından takdim edilmektedir.