Makale Yazımı

Makale Yazımı

Akademik olarak araştırılarla ilgili bir zorluk sıralaması yapılacak olunsa büyük oranda makalelerin ön plana çıkacağı hemen hemen kesindir. Birçok insanımızdan makale yazımı on – on beş sayfalık tetkik, tez hazırlamadan ne kadar zor olabilir ki şekline görüş alınıyor olsa da durumun aslında bu kadar basit olmadığı yerine getirilirken anlaşılmaktadır. Geçmiş zamanlarda ağırlıklı olarak akademisyenlerin hazırladığı ve yine genellikle hakemli dergilerde yayınlanan türleri toplum tarafından biliniyor olduğundan vetire deyim yerindeyse işi bilenler tarafından yerine getirildiğinden problemler asgari düzeydeydi. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde yükseköğrenim programlarından mezun olacak her kişinin bu düzeye

erişmiş olması talebi doğrultusunda artık yüksek lisans mezunu olacak talebelerin de tezlerini tamamladıktan sonraki dönem içinde en az bir (1) adet hakemli dergiye makale yazımı etkinliğini yerine getirmesi beklenmektedir. An itibariyle tüm üniversitelerde uygulanmıyor olsa da zamanla zaruri talep olacağı düşünülmektedir. Ancak talebelerin akademik taharri aşamasını hafife aldıkları tespiti yapılmıştır. Doktora düzeyi eğitim gören kişiler açısından süreç nispeten daha sancısızdır. Yüksek lisans öğrencilerinin akademik tetkiklerin en üst düzey çalışmaları olarak işaret edilen süje hakkında savları, meydana getirilen istikşafın hakem heyetine gönderilmesinden sonra değişmektedir. Çünkü hakem kurulları çok titiz tetkik uygulayarak tespitlerde bulunmaktadır. Buradan anlatımla görüşlerinin değişmesinin zayıf bir ihtimal olduğunu bildiğimiz kişilere en yalın ifadeyle şu tümceyi kurabiliriz; BTM hakemli dergiye makale yazımı hususunda hizmet vermemektedir. Yine de gerek ödev niteliğinde, gerekse de eğitim dönemi boyunca öğretim üyelerinin talep ettikleri araştırıları gerçekleştirebilmekteyiz.