Literatür tarama

Literatür tarama

Dilimizde ‘’alan yazın’’ veya ‘’edebiyat’’ anlamına gelen ‘’literatür’’ Fransızca bir kelimedir ve maalesef ki neredeyse Türkçe karşılığının kullanımıyla hemen hemen hiçbir yerde karşılaşılmamaktadır. Genel olarak akademik araştırılara başlamadan önce yapılan literatür tarama işlemlerinin temel amacı, daha önce mevzu bahis konuyla ilgili ne oranda çalışmanın gerçekleştirilmiş olduğunun tespit edilmesidir. Böylelikle araştırmacı hem konuyu sentezler, hem de kurguladığı akademik tetkikle ilgili neye odaklanması gerektiği hususunda bilgiye sahip olur. Prosesin

gerçekleştirilmesi periyodunda dikkat edilmesi gereken kıstaslar aşağıda ifade edilmektedir.

  • İstikşaf döneminde en önemli aşamalardan birisinin literatür tarama işlemleri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü elde edilecek bulgulardan hareketle süje hakkında uygunluk beyanı gerekmektedir.
  • Eğer mevzu çok dar anlamda incelenmiş ise (doktora çalışmaları hariç olmak üzere) süreç devam ettirilmemeli, alternatifler üzerine fokuslanılmalıdır.
  • Tersi durum tespitinde ise zaten detaylıca işlenmiş olan konudan aynı biçimde uzaklaşmak yarar sağlayacaktır. Aynı tetkikleri tekrarlamak akademik taharriler için anlamsızdır.
  • Detaylı araştırma yapılabilmesi mühimdir. Meydana getirilmiş araştırıların büyük oranda saptanmasına ehemmiyet gösterilmelidir.
  • Özellikle akademik istikşaflarda kitapların yerine, makaleler daha yüksek oranda yeğlenmektedir. Dolayısıyla talep edilen bu tür çalışmaların büyük kısmına ulaşılmalıdır.
  • Dünyanın küresel dili olması gerekçesiyle İngilizce literatür tarama konusunda faaliyetlerde bulunulmalıdır.

Kısaca değinilen alan yazın tetkikiyle ilgili hizmet sunan kuruluşlardan birisi olan BTM, gereksinimlerinize uygun şekilde kapsamlı tetkikler gerçekleştirmektedir. Böylece mevzu bahis konunuzla ilgili ulaşamadığınız birçok ücretli dizinlerden de bilgiler derlemek suretiyle, daha önce gerçekleştirilmiş alan yazınları size takdim edebilmekteyiz. Detaylı bilgi almak için bizimle irtibat kurunuz.