KURUMSAL

Bilgi çağını yaşadığımız bugünlerde rekabet, her sektörde son derece sıkı bir hal almış durumdadır. Küreselleşme ve artan teknolojik olanaklara paralel olarak herhangi bir sektörde rekabetin sadece faaliyet gösterilen ulusal arenayla sınırlı

Bilgi Tez Merkezi
Bilgi Tez Merkezi

olmadığı ortadadır. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, geride kalan on – on beş yılda tez hazırlama, makale hazırlama, proje/ödev yapımı artık bir hizmet alanı olarak ortaya çıkmıştır. Rekabetin sıkı olması her sektörde olduğu gibi bu hizmet alanında da görülmüştür. Ancak gerçek olan şudur ki: onlarca kişi veya kurum bu işi yapmakta olmalarına rağmen; süreç içerisinde olması gerektiği gibi faaliyetlerini gerçekleştiren kurum sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Tam da bu noktada yıllardır paylaşmaya gayret gösterdiğimiz bilgi birikimini sahip olduğumuz nitelikli arkadaşlarımızla birlikte danışmanlık talep eden kişilere/kurumlara sunma gereği hissetmiş durumdayız. Paylaşılmayan bilginin bir anlamı olmayacağından hareketle sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimleri sizlere sunabilmek amacıyla Bilgi Tez Merkezi olarak rekabet piyasası içerisinde yerimizi almış durumdayız. Birçok işletme gibi abartılı ve mantıktan uzak iddialarla sizleri yanıltacak ifadelerde hiçbir zaman bulunmayacağımızı bildirmek isteriz. Bilgi Tez Merkezi olarak gerçekleştireceğimiz somut eylemlerle sizlere kendimizi tanıtmanın çok daha realist bir yaklaşım olacağını düşünmekteyiz. Amacımız özgün ve nitelikli çalışmalarla sizlere bilimsel danışmanlık yapmaktır. Sadece prosedürleri yerine getirmeniz ve mezun olmanız bizler açısından yetersiz olarak görülmektedir. Talep edilen çalışmaların tamamen şeffaflık ilkesi etrafında gerçekleştirileceğini özellikle belirtmek isteriz. Kısaca “bizi neden tercih etmelisiniz?” sorusuna yanıt verecek olursak:

  • Gerçek manada bilimsel etik ve ahlak kurallarına uyduğumuzu altını çizerek vurgulamak isteriz.
  • Çalışmalarda alıntı oranlarını test etmekte ve çıktı sonuçlarını sizinle paylaşmaktayız (Şöyle ki çalışmanın niteliği ne olursa olsun alıntı oranı yüksekse kesinlikle kabul görmeyecektir. Son yıllarda bu konu en önemli kıstas olarak gösterilmektedir).
  • Tez, proje, makale ve ödev hazırlama süreçlerinin tamamında kesinlikle yüzde 100 ulaşılabilir kaynakları kullanmaktayız. Asla intihal çalışmalar ortaya çıkarmayız.
  • Talep edilmesi halinde çalışma tesliminde kullanılan kaynakları sizlere sunmaktayız.
  • Sizler için mail ya da telefonla ulaşabileceğiniz bir kurum değiliz. Randevu almak şartıyla yüz yüze görüşme gerçekleştirebiliyoruz.
  • Her koşulda sizin açınızdan ulaşılabiliriz. Aramalarınız, elektronik postalarınız düzenli olarak yanıtlanmaktadır.
  • Zaman konusunda hassas davranıyoruz. Kaldı ki öğrencilerin talep ettiği zamanda yetiştirilmeyen çalışmaların hiçbir anlamı olmayacaktır. Bu sebeple talep edilen çalışmanızı size zamanında teslim etmek konusunda şüphe bile duyarsak maddi çıkar gözetmeksizin çalışmanızı kesinlikle üstlenmemekteyiz.
  • Özellikle tez hazırlama süreçlerinde tek seferde çalışmayı tamamlayıp sizlere gönderme fikrine sıcak bakmıyoruz. Akademik çalışmalarda olması gerektiği gibi çalışmaların belirli zaman aralıklarında danışman hoca onayına sunulması önemli bir husustur.
  • Bilgi Tez Merkezi olarak belirli standartlarımız söz konusudur. Ekip üyelerimizin sizlere vaat edilen standartları uygulamaları ve standart üzeri çalışmalar ortaya çıkarabilmeleri için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Akademik çalışmaların nasıl yürütüleceği konusunda ekip arkadaşlarımıza düzenli olarak geri bildirim yapmaktayız. Böylece süreç içerisinde muhtemel sorunları minimize etmekteyiz.