dönem ödevi

dönem ödevi

Eğitim – öğretim süresince örgün programlarla öğrencilere aktarılabilecek bilgiler son derece sınırlı seviyelerdedir. Mevcut kontenjanların olması gereken düzeylerden yüksek olması, monolog (tek taraflı konuşma şeklinde aktarım) biçiminde derslerin işlenmesi talebelerin arzulanan oranda başarı elde etmelerinin önünde en büyük engeller olarak görülmektedir. Buradan devinimle ders alan kişilere dönem ödevi verilmektedir. Ancak ülkemizde genel kanaat hazırlanan araştırıların amaca ne düzeyde hizmet ettiği soru işaretleri ihtiva etmektedir. Oysa talebelerin çıkarları söz konusudur ve en etkili yöntemlerin başında bu kıstas

gelmektedir. Hazırlanması talep edilen taharrilerin temel hedefi ve bu hedefte tespit edilen kıstaslar aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır.

  • İstikşaflar öğrenciler taraflı büyük oranda ciddiyet ve titizlikle hazırlanmamaktadır.
  • İlköğretim, ortaöğretim derken yükseköğrenim kuruluşlarında bile sistemli ve uzun yıllar devamlılığı sağlanabilmiş stratejiler uygulanmamaktadır.
  • Ezberciliği bozmaya yönelik dönem ödevi uygulamaları hayata geçirilmemiştir. Büyük oranda ezbercilik çerçevesinde tetkikler talep edilmektedir.
  • Ana amaç etrafında talebeler yönlendirilmiyor. Sanki öğretilmiş gibi her şey onlardan bekleniyor. Öğrenciler de bu noktada kendilerini odaklama sorunlarıyla karşılaşmaktadır.
  • Sayfa sayısı gibi hedefe giden yolda önem düzeyi çok düşük kriterler üzerinde kati kurallar ortaya konuluyor. Oysa bir sayfa bir taharri onlarca sayfadan daha öz bilgi içerebilir.

Anlatılan nedenlerle vetire öğrenciler için anlamsız, danışman öğretim üyeleri için de zaman kaybı olarak görülmektedir. Hâlbuki öğrenim gören kişiler, gerçek anlamda emek verilen bir tetkik ile onlarca ders periyodunda öğrenemeyeceği seviyede bilgiyi elde edebileceği hususunu atlamaktadır. Sistemi sorgular tarzda ortaya çıkan bu yazının özütüne yönelik olarak dönem ödevi hazırlama talebiniz mevcutsa; sürecin en azından büyük kısmını bize delegasyon yöntemiyle aktarırsanız, hazırlanacak olan ‘’kaliteli’’ ve ‘’özgün’’ tetkiklerle en azından sizlere anlatılmayan zorlu araştırma sürecini kolaylıkla atlatmanıza destek olabiliriz.