Doktora tezi hazırlama

Doktora tezi hazırlama

Geride kalan dönemlerde yalnızca akademik kariyer hedefinde olan kişilerin amaçları arasında yer alan ve dolayısıyla da yalnızca onların hazırlamak durumunda oldukları doktora tezi hazırlama artık birçok insanımız için –akademik kariyer amacı olmasa bile – gerekliliktir. Değişen dünya düzeni ve küreselleşmenin de yadsınamaz bir etkisinin olduğu bu alanda artık akademisyen olmayı düşünmeyen insanlar da bu programlara ilgi göstermektedir. Diğer taraftan özel sektörde de şartlar artık değişmiş durumdadır. Çünkü hayat boyu eğitim tüm alanlarda karşımıza çıkmış ve eğitim hayatını, iş yaşamından ayırmak mümkün görünmemektedir. Hal böyle olunca da lisans programları bir yana, yüksek lisanstan mezun olmak bile artık yeterli bir kıstas değildir. İnsanoğlu kendini geliştirmeye devam etmekte ve bu geliştirme ihtiyacı hayat boyu sürecek gibi görünmektedir. Hasılıkelam doktora tezi hazırlama sürecinde artık daha fazla vatandaşımız danışmanlık talebinde bulunmaktadır. Çünkü programlara olan ilgi artmıştır. Elbette bu durumun ortaya çıkmasında artan üniversite sayıları, özel üniversitede nispeten daha kolay şekilde kabul edilme gibi noktalar da kuşkusuz

önemli bir yere sahiptir. Kendisini belirli alanlarda daha yetkin birisi olarak görmek isteyen insanımız, eğitime devam etmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta bölümlere ilgi artmıştır. Ancak dersleri başarıyla tamamlamak yeterli görülmemektedir. Dolayısıyla tez dönemi gibi sancılı ve sonu gelmez görünen aşamaya geçilecektir. Bu aşamada ilgili bir danışman söz konusu ve siz de çalışmanızı sahiplenen bir öğrenci iseniz işiniz çok zor olmayacaktır. Buradan emek vermeden kolaylıkla sürecin atlatılacağı anlamı çıkarılmamalıdır. Şüphesiz en sade doktora tezi hazırlama bile son derece zorlu aşamaları bünyesinde barındırmaktadır. Buna ek olarak danışman yönlendirici bir rol üstlenmiyor veyahut siz gerçek anlamda araştırmanıza odaklanamıyorsanız işiniz zordan daha ileri derece bir anlama sahip olacaktır. Hatırlatmak gerekir ki anlatıldığı biçimde pozisyona sahipseniz –uygun yetkinlikte arkadaşımız bulunması halinde – sizlere profesyonel kılavuzluk hizmeti sunacak işletmemizle iletişim kurmanız yeterli olacaktır. Talepte bulunmanız halinde, yapılacak olan ön çalışma neticesinde sizlere nihai yanıtımızla geri bildirimde bulunacağız ve detayları konuşabilecek durumda olacağız.