İnsan Kaynakları Tezi Hazırlama

İnsan Kaynakları Tezi Hazırlama

İnsan Kaynakları Tezi Hazırlama

Caddede sokakta rast geldiğiniz her kime sorsanız doğada en değerli varlık olarak ‘’insan’’ olgusunu gösterecektir. Gerçekten de öyledir aslında. İnsandan daha değerli bir canlı zannediyoruz yoktur. Çalışma hayatında, sosyal hayatta, aile hayatında hatta burada sayılamayacak kadar uzun alanların tamamında insandan daha değerli bir varlık kimsenin aklına gelmemektedir. Oysa hepimizin ağzından düşürmediği bu değer ne derece anlamlıdır. Bir başka şekliyle ifade edecek olursak insan gerçekten değerli mi? Eğer yanıt her durumda evet ise biz bunu hayatın içerisinde görebiliyor muyuz? Dünya üzerinde yaşanan savaşlardan, maddi kaygılardan, emperyalist güçlerden, küreselleşmenin etkisinden, yeryüzündeki sömürü düzeninden, kakaonun ana vatanındaki insanların hayatları boyunca çikolata yememiş olmalarından, petrol, altın gibi kıymetli madenlerin insan

hayatından daha önemli hale gelmesinden, dünyanın stratejik ve politik derinliğe sahip konularından hiç bahsetme lüzumu görmüyor olsak bile (böyle bir şey vicdan sahibi hiçbir kişi için mümkün olmasa da) bu yazının ortaya çıkmasına neden olan eğitim hayatı veya iş hayatında insanın gerçekten değere sahip olduğunu ifade edebilir miyiz? İş kazaları hususunda dünyada rekorlarını (!) alt üst eden bir ülke olmamızı da bir kenara bırakamayız ancak bırakıyor olsak bile aranızdan kaç kişi (işverenler hariç) çalışma hayatı içerisinde kendini değerli hissetmektedir? Daha açık ifade edecek olursak maddi anlamda bir kaygınız olmasa mevcut işinize devam eder misiniz? Elde edilecek yanıtları istatistiki anlamda analiz etme ihtiyacı görmeden sadece insan olduğunuz için gereken değeri görmediğinizi net olarak ifade edebiliriz. Üstelik bu tespitin ülke geneline vurulduğunda yüzde 50’nin üzerinde belki de yüzde 70-80’lerde oranlarla ağır basacağını düşünmek daha da vahim bir durumdur. Tüm yukarıda bahsedilen nedenlerle başta dünyanın önde gelen ülkeleri olmak üzere, hemen hemen dünyanın her yerinde insan kaynakları tezi hazırlama programının parçası olan eğitim-öğretim programları yer almaktadır. Bu programlarda birbirinden farklı dersler işlenmektedir. Ders zamanı sona erdikten sonra da akademik literatüre katkı amacıyla insan kaynakları tezi hazırlama süreci başlamaktadır. Vetire içerisinde zaten bir türlü karşılaşamadığınız bilgileri işlerken canınız sıkılacak aslında eskilerin tabiriyle ‘’kitaplarda yazanların yaşadıklarınızdan çok farklı olduğu’’nun farkına varacaksınız. İfade edildiği haliyle can sıkıcı olması bir yana, zaten iş hayatındaki örgütsel stres sizlere yetecek de artacaktır. Dahası buna ek olarak danışman hocaların en değerli varlık olarak ifade etmekten çekinmeyecekleri ama ortaya çıkarmaya çalıştığınız insan kaynakları tezi hazırlama faaliyetleri için harcadığınız emekleri görmezden gelmeleri size yetecek de artacaktır. O halde BTM olarak meslek haline getirdiğimiz ve birçoğunuzun yeni duyduğu faaliyet alanında, işi uzmanlaşmış biçimde yürütmeye çabalayan bizlere devretmeniz her şekilde yararınıza olacaktır.

Pazarlama tezi hazırlama

Pazarlama tezi hazırlama

pazarlama tezi hazırlama

Neredeyse hayatın her alanında değişimler başlangıçta dünyanın önde seyreden ülkelerinde ortaya çıkar, uygulanır ve daha sonra gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelere doğru yayılmaya devam eder. Belirtilen ölçüt gerek ticari faaliyetler için gerekse de bilimsel bulgular için geçerlidir. Yeryüzünde diğer devletlerdeki ve gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan Türkiye’deki yaşanan değişimleri izleyen bir insan bu durumu kolaylıkla tespit edebilecektir. Küreselleşmenin etkisiyle son yüzyılda, daha doğrusu son yüzyılın son çeyreğinde anlatılmaya çalışılan bu etkileşim daha hızlı bir hal almıştır. Hızlı değişimler hemen hemen hayatın her noktasında gözlemlenebilmektedir. Örnek vermek gerekirse tüketici hareketlerinden, sosyal haklara, tüketici haklarından, bankaların ve kredilerin

yaygınlaşmasına kadar birbiriyle yakından bile alakası olmayan konular gösterilebilir. Aslında dünyayı iyi okuyabilen bir kişi söz konusu durumu rahatlıkla algılayabilmektedir. Aynı durum pazarlama anlayışında da izlenmektedir. Kavram, ülkemizde hem tüketici boyutunda hem de şirketler açısından ‘’satış’’ olarak algılanmaktadır. Algılanması bir kenara işin daha vahim bir boyutu ise gerçek anlamda birçok işletme için ‘’satış’’tan başka bir anlam ifade etmemesidir. Zaten bu kavramın satıştan farklı bir boyutu olduğunu algılayabilen işletmeler şuan Türkiye’nin sayılı şirketleri olmak bir kenara, uluslararası arenada boy göstermektedirler. Bahsi geçen konulara paralel olarak üniversitelerde –özellikle yüksek lisans programlarında- konuya gösterilen ilgi belirgin düzeyde artmıştır. Bu bölümlerde ders periyodu tamamlandıktan sonraki vetire içerisinde pazarlama tezi hazırlama talep edilmektedir. Peki yerine getirilmesi gereken anıklama sürecinde neler yapılabilir?

 • Hazırlanacak olan taharri öncelikle yararlanılabilecek nitelikte ve içerikte olmalıdır.
 • Alın yazında yer alan konular hakkında (literatür taraması gibi) gerçek anlamda bu bilim dalına hizmet etmeyecek çalışmalardan kaçınılmalıdır. Bu bilgiler zaten kamuoyu ile paylaşılmıştır.
 • Mevzu bahis bölümlerde eğitim hayatını sonlandırmak üzere olan kişiler büyük ihtimalle üst düzey yönetici konumundadırlar veya üst düzey yönetici adayıdırlar. Dolayısıyla halihazırda çalışmakta oldukları kurumda yararlanabilecekleri bir tetkik yaparlarsa ciddi anlamda koz elde edeceklerdir.
 • Şirketler büyük bütçeler ayırarak elde edemeyecekleri verileri personellerinden birinin pazarlama tezi hazırlama gayreti sonrasında elde edebileceklerdir.
 • Kesinlikle gerçekçi veriler kullanılmalı, işletmenin yararlanabileceği tetkikler tercih edilmelidir.
 • Kurgulanabilecek bir model ile pilot araştırma yapılabilir. Böylece ulaşılan nokta başarıdan uzak olsa bile pazarlama tezi hazırlama şirket için neredeyse maliyetsiz olarak tabir edilebilecek düzeyde olacaktır.

Tez Formatlama (tez dizgi)

Tez formatlama (tez dizgi)
Geride kalan yıllara baktığımızda insanoğlunun hayatı ne kadar da kolaylaşmış aslında. Çok değil 20 sene öncesinde kaç kişinin evinde bilgisayar vardı? Kaç kişinin evinde internet vardı? Şimdi ise içinde bulunduğumuz zaman periyodu düşünüldüğünde aranızda akıllı telefon kullanmayan kalmamıştır zannediyoruz. Hal böyle olunca da teknoloji insanlığa hizmet etmektedir. Belirtilen durumların bir sonucu olarak hepimizin hayatı içerisine giren teknolojik aygıtların belki de en önemlisi şüphesiz bilgisayarlar olmuştur. Uzaktan eğitim programları ile yüksek lisans programlarından mezun olma olanaklarının varlığı düşünüldüğünde; 20-30 sene önce daktiloyla tez yazmış olan kişiler büyük ihtimalle kaybettikleri zamana üzülmektedirler. Oysa günümüzde başta MS Ofis olmak üzere birçok bilgisayar programı bile hazırlanan metinler yazıya dökülebilmektedir. Üstelik biçimsel olarak düzenlemeler çok kısa sürmekte ve daktilo gibi aygıtlarla yazılmış olan

tezlerle kıyaslanamayacak düzeyde kusursuz görsellerle araştırma bulguları bilimsel literatüre kazandırılmaktadır. Böylelikle bilimsel tetkikleri ortaya çıkarmanın zorluğunun yanında bir de bitmek tükenmek bilmeyen tez formatlama (tez dizgi) süreciyle öğrenciler uğraşmamaktadır. Aslında şöyle bir geçmişe doğru bakıldığında kısa sürede bu kadar gelişme yaşanmışken üniversitelerin biçimsel özellikler olayını biraz abarttığı söylenebilir. Bırakınız Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında benzer uygulamaların olmasını, aynı üniversitenin enstitüleri arasında bile ciddi farklılıkların varlığı ortadadır. Bilimsel araştırma sonucunda inanılmaz yıpranmış olan taharri sahipleri, bir de enstitülerle tez formatlama (tez dizgi) noktasında mücadele etmek durumundadır. Üstelik bazı enstitülerin tez yazım kılavuzları o kadar basit ve ucu açık-yorumlanabilir ifadelerle doludur ki; bir öğrenci ancak deneme yanılma yoluyla okulun talebini algılayabilmektedir. Belirtilen örnekler bizzat tarafımızdan yaşanmıştır. Sadece bu işi yapan bir kurum ve ekip olarak bizlerin bile bazı okulların ne istediğini anlayamadığımız durumlar söz konusu olabilmektedir. Yüzlerce çalışmaların altında imzası bulunan çok değerli arkadaşlarımız bile tek seferde kabul ettiremeyebilmektedir. Onca emek sonrasında elde edilen bilimsel çalışmalar basit bir punto büyüklüğü (harf boyutu büyüklüğü) sebebiyle enstitü ile talebe arasında gidip gelmektedir. Bu noktada düşündürücü olan yükseköğretim kurumlarının amacının bilimsel literatüre katkıda bulunmak mı yoksa sonu gelmeyen düzenleme (edit) süreciyle öğrencinin canını sıkmak mıdır? inanın bu sorunun yanıtından -bazı okulları ayırmak suretiyle- emin değiliz. Tez formatlama (tez dizgi) konusunda kısaca bilmeniz gerekenler şunlardır:

• Öncelikle vetire başlarken tüm gereklilikler adım adım izlenirse sonuca kolaylık ulaşmak mümkündür.
• Özellikle kaynak gösterme biçimi yanlış yapılırsa sonradan telafisi son derece zahmetlidir.
• Kenar boşlukları, satır aralıkları, yazı tipi gibi kıstaslar basit olarak düzenlenebilecek kıstaslar olarak nitelendirilebilir.
• tez formatlama (tez dizgi) konusunda talepleriniz olursa yazılmış olan metne müdahalemiz söz konusu değildir. İmla ve gramerle ilgili bir talebiniz var ise ayrıca belirtmeniz gerekmektedir.
• Kaynakça en zahmetli bölüm olarak ifade edilebilir. Özellikle herhangi bir kaynakla ilgili eksik bilgi mevzu bahis ise kaynakların bize iletilmesi gerekmektedir.

Hemşirelik tezi yazımı

Hemşirelik tezi yazımı

Hemşirelik tezi yazımı

Sağlık bilimleri alanlarında içinde bulunduğumuz dönemde birçok yüksek lisans programları açılmıştır. Tezli veya tezsiz olarak iki farklı kulvarda açılan programlara talepler çok yüksek düzeylerdedir. Çalışma hayatı içerisinde mesleki pozisyon itibariyle kurum içi yükselme şansları son derece düşük olan hemşireler bu eğitim programlarına tahminlerin üzerinde bir oranda ilgi göstermişlerdir. Bu durumun ortaya çıkmasında Kamu Hastaneler Birliği (KHB) sistemine geçisin önemi de yadsınamaz. Çünkü kamu kurumlarında devlet memuru olarak çalışan hemşireler, görevlerini devam ettirdikleri hastanede hemşirelik pozisyonlarından

istifa ederek aynı kurumda, uzman, uzman yardımcısı, müdür veya müdür yardımcısı olabilmektedirler. Elbette söz konusu pozisyonlara atanabilmek için çeşitli kıstaslar söz konusudur. Bunlardan birisi de asgari eğitim düzeyi şartıdır. Bu zorunluktan hareketle yükseköğrenim programlarına olan ilgi artmıştır. Ancak yıllardır eğitim öğretim hayatından uzak kalmış olan adaylar hemşirelik tezi yazımı noktasında çeşitli problemler yaşamakta ve bunun sonucunda süreç içinde çıkmaza girebilmektedirler. Genellikle sosyal bilimler alanlarında eğitime devam etmeleri sebebiyle sosyal bilimlerle ilgili alanlarla, hemşirelik tezi yazımı konularını bir araya getirerek yüksek lisans tez araştırması talep edilen sağlık kurumları çalışanları, profesyonel destek almanın daha yararlı olacağını düşünmektedirler. Ki son derecede haklıdırlar; çünkü ortaya koyacakları emekle elde edecekleri sonuç doğru orantılı olmayabilecektir. Böylelikle kendi alanında uzmanlaşmış kurumlardan destek almak mevzu bahis arkadaşlar için yararlı olmaktadır. Çünkü hemşirelik tezi yazımı döneminde belirli maliyetlere katlanarak başarıyı elde edebilmeleri mümkün görünmektedir. Oysa kendileri hazırladıklarında ciddi bir zaman kaybı söz konusu olabilmektedir. Üstelik başarının gelmemesi oranı da azımsanamayacak düzeylerdedir.

Sosyal bilimler tezi

Sosyal bilimler tezi proje destek

Sosyal bilimler tezi

Çok geniş bir perspektif olan ve binlerce disiplini içerisinde bulunduran bilim alanları temel anlamda iki ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar sosyal bilimler ve fen bilimleridir. Akademik danışmanlık hizmetleri sunma hedefi içerisinde bulunan işletmemiz ağırlıklı olarak sosyal bilimler tezi hazırlama dönemlerinde sizlere profesyonel danışmanlık yapmayı amaç edinmiştir. Mühendislik, mimarlık, eğitim – öğretim programları, Tıp, Hemşirelik, Fen – Edebiyat Fakülteleri gibi alanlardan

mezun olan kişiler sözel yetenek noktasında yetersiz kalabilmektedir. Oysa bu bölümler başta yönetsel özellikler kazandırma niteliği ile yönetici olmayı hedefleyen vatandaşların mezun oldukları programlar nedeniyle zayıf kalan taraflarını güçlendirmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle de her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir. Sonuçta ana faaliyet alanımız olan sosyal bilimler tezi yapımı konusunda araştırmalarınızı bize delege etmeniz için bazı nedenleri sıralayacak olursak:

 • Fen bilimlerine göre bu alanda araştırma ortaya çıkarmak nispeten daha fazla zaman gerektirir. Çünkü kavramsal tezatlıklar söz konusu olduğundan derinlemesine literatür taraması gerektirir.

 

 • Yüzlerce dokümantasyon ve binlerce sayfa yazı okumayı gerektirir. Tabii ki bunlara bir de not alma aşaması da eklendiğinde, hayatında zaman yönetimi problemleri yaşayan kişilerin ciddi anlamda çıkmaza girebileceği ortadadır.

 

 • Temel anlamda sözel yeteneği nispeten daha zayıf bir insan (özellikle sayısal bölümlerde eğitim almış kişiler) ortalama bir kişiden daha fazla efor sarf etmelidir. Dolayısıyla da daha fazla zamana ihtiyaç duymaktadır.

 

 • Vetiresi içerisinde en önemli noktalardan birisi araştırmada akıcılık ve üslup birliğinin sağlanmasıdır. Oysa yazı yazmak, dili etkili kullanabilmek dünyanın en zor işlerinden birisidir. İşin içerisine bir de akademik dil dahil olduğundan, öğrenciler sadece bu kıstası bile yerine getirmekte sıkıntı yaşamaktadır. Ki son derece de doğaldır.

 

 • Çok başarılı biçimde araştırma yapabilen bir öğrenci bile olsanız, sosyal bilimler tezi hazırlama sürecinde bunları yazıya dökmekte başarılı olamayabilirsiniz. Dolayısıyla araştırma yapabilme yetisi ile yazı yazma yetisini birbirinden tamamen ayırmak gerekmektedir.

 

 • Üniversitelerin öğrencilerden ne istediğini, neyi hedeflediğini gözden geçirmesi bilimsel literatüre katkı sağlayabilmek adına daha yararlı olacaktır. Sadece akıcı dil kullanılmayan bir çalışmanın kabul görmediği düşünüldüğünde, öğrencinin ne öğrenmesinin hedeflendiği tekrar değerlendirilmelidir.

Yüksek lisans tezi hazırlama

Yüksek Lisans Tezi Hazırlama

Yüksek lisans tezi hazırlama
Yeryüzünde insanlığın var oluşundan bugüne tartışmasız en değerli kavram olarak zaman gösterilmektedir. Dolayısıyla insanoğlunun zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanabilme konusunda tarihin her döneminde çeşitli girişimleri olmuştur. İnsanlık var olduğu sürece de bu girişimler devam edecek gibi görünmektedir. İçinde bulunulan dönem itibariyle zaman –belki de her dönemde insanlar böyle düşünmüşlerdir- birçok insan için yetersiz kalmaktadır. Belirtilen şekilde zamanın yetmediğini düşündüğümüzden artık günlük hayatta bile birçoğumuz mevcut imkanlar dahilinde bir çok işi/işleri delegasyon (devretme) yoluyla başkalarına yönlendirmekteyiz. İnternet üzerinden alışverişler, telefonla siparişler, online (çevrimiçi) evrak onayları vs. günümüzde sıradan işlemler olarak görülmektedir. Bu yazıyı okuyanlar arasında büyük ihtimalle belirtilenlerden en az birini gerçekleştirmemiş olan yoktur. Hal böyle olunca da günümüz modern insanları birçok noktada işlerini delege etmekte ve kendisine zaman kazandırmaktadır.

Böylelikle insanlar hem işlerin üstesinden sorunsuzca gelmekte hem de karmaşık hayat düzeni içerisinde kendisi için nispeten daha öncelikli olan işlere odaklanabilmektedir. Bu gelişmeler paralelinde son yıllarda gittikçe daha fazla delegasyon (iş devri) sonucunda ortaya alternatif hizmet sektörleri çıkmıştır. Akademik etik kuralları sebebiyle yüksek lisans tezi hazırlama ve makale yazımı gibi çalışmaları hazırlayacak olan araştırmacının kendisinin yazması gerektiği konusu tartışmaya açık olsa da birçok insan gerek sosyal hayat önceliklerinden dolayı gerekse de yeterli bilgilendirmenin yapılmaması sonucu ne yapacaklarını bilmemeleri nedeniyle yüksek lisans tezi hazırlama sürecini bir başkasına devretmektedir. Belirtilen alanda faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan Bilgi Tez Merkezi sizlere yüksek lisans tezi hazırlama sürecinde profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Talep edeceğiniz çalışmaları akademik ilkeler etrafında olması gerektiği gibi yerine getirmekteyiz. Sizlere ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla düşlediğiniz kalitede (kaliteden kast edilen en yalın ifadeyle danışman öğretim üyesinin talepleridir) hizmet sunmaktayız. Ortaya çıkan bu yazının ana teması olan zaman kazandıracak profesyonel danışmanlık hizmetleri ile akademik ihtiyaçlarınıza yüksek lisans tezi hazırlama faaliyetleri ile yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Yüksek lisans tezi hazırlama hususunda ihtiyaçlarınıza yanıt verebilmemiz için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Tez Hazırlama

Bilgi Tez Mezkezi Proje Danışmanlığı, Tez Hazırlama'da Kurumsal Uzman Çözümü. Yüksek Lisans & Bitirme Tezi & Doktora Tezi Yazımı, Ödev Yapımı doğru tercih.

Tez hazırlama

Küreselleşmenin bazı bilim insanları tarafından yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak kaçınılmaz bir gerçek olduğu iddia edilmektedir. Bir başka kesim tarafından ise gelişmiş ülkelerin ve emperyalist güçlerin gelişmesini desteklediği süreç olarak ifade edilmektedir. Her iki grubun da belirttiği hususlar akla yatkın geliyor olsa da gerçek olan küreselleşmenin son yıllarda hayatın her noktasında hissedildiğidir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de de yaşananlar -her gelişmekte olan ülkede olduğu gibi- aslında küreselleşmenin kaçınılmaz bir

sonucu olarak görülmektedir. Belirtilen durumun gözlemlendiği alanlardan birisi de kuşkusuz eğitim-öğretim süreçleridir. Son on beş – yirmi yılda eğitim/öğretim faaliyetlerinde ciddi değişiklikler gözlemlenmektedir. En basit ifadeyle üniversite sayılarındaki değişimler ile yükseköğrenim gören vatandaş sayılarına bakıldığında bu durum net olarak anlaşılmaktadır. Alt yapının ne derece hazır olduğu konusu ayrı bir tartışma konusu olsa da sistemsel olarak birçok noksanlık olduğu ortadadır. Belirtilen noksanlıklar arasında şüphesiz tez hazırlama, makale/proje/ödev yapımı süreçleri de yer almaktadır. Türkiye ve Türkiye’deki bilim insanları olarak bilime ne derece katkı sağladığımız konusu tartışmaya açıktır. Bu kadar insanın yükseköğrenim görmekte olmasına rağmen küresel ölçekli bilime katkı sağlanamadığı ortadadır. O halde sistemsel bir sorundan bahsetmek mümkündür. Maalesef ki ülkemizde makale, proje, ödev yapımı süreçleri aslında –büyük oranda- danışman hocaların keyfi davranışları etrafında ilerlemektedir. Üzücü olan sistemsel bir alt yapı olmaması ve standart süreçlerin olmaması sonucunda bilimsel ilkeler etrafında çalışmalar yürütülmediği gerçeğidir.
Belirtilen nedenlerin sonucu olarak ortaya tez hazırlama konusunda faaliyet gösteren işletmeler çıkmıştır. Elbette bu şekilde faaliyet gösteren kurumlar gelişmiş ülkelerde de yer almaktadır. Hatta Türkiye’den çok daha fazla olduğu gerçektir. Ancak Türkiye’de ortaya çıkan durumun en önemli nedenleri arasında

danışman hocaların standardı olmadığından öğrencilerin süreçten bunalmış olmaları ve ne yapacaklarını bilmemeleri gösterilebilir. Yine de ortaya konulan emeğe saygı gösteren, öğrencilerine gerçek anlamda rehberlik eden öğretim üyelerinin varlığını da belirtmeden geçmek doğru olmayacaktır. Sonuçta tüm belirtilen nedenlerle bu noktada artık bu süreci meslek haline getirmiş olan kurumlar/kişiler ön plana çıkmıştır. Bilgi tez hazırlama Merkezi olarak belirtilen bu alanda faaliyet göstermekteyiz. Yukarıda belirtilen handikapları yok edeceğimizi ifade etmek mümkün olmasa da en azından ne yapılması gerektiği konusunda sahip olduğumuz tecrübeyi yükseköğrenim gören arkadaşlarla paylaşmayı amaçlamaktayız. Böylelikle en azından süreç içerisindeki belirsizlikleri minimize etmeye gayret gösterdiğimizi belirtebiliriz. Diğer taraftan ön görülemeyen durumlarla karşılaşıldığında her biri alanında uzman ekip üyelerimizle profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Ortaya konulacak çalışmaların bilimsel çalışmalar olacağı düşünüldüğünde uygun fiyat gibi bir beklenti içerisine girilmemelidir. Uygun fiyat göreceli bir kavram olmakla birlikte bizler kesinlikle böyle bir amaç gütmediğimizi ifade etmek isteriz. Yine de tez hazırlama sürecinde birçok farklı değişkene bağlı olarak ortaya çıkan ücretlendirme konusunda optimal bir denge kurmaya çalıştığımızı da özellikle ifade etmek isteriz.