Yüksek Lisans Tez Hazırlama Merkezi

Yüksek Lisans Tez Hazırlama Merkezi

Yüksek Lisans Tez Hazırlama Merkezi

İnsan aklını zorlar biçimde gelişim gösteren bilimsel olanaklar paralelinde eğitim – öğretim sistemleri de yerinde saymamış ve bahsi geçen gelişimlerden kuşkusuz payına düşeni almış durumdadır. Geride kalan dönemlerde genellikle teorik olarak sunulan dersler yerini uygulamalara bırakmaktadır. Benzer şekilde monolog biçimde gerçekleştirilen dersler ise yerini diyalog halinde işlenen konulara bırakmıştır. Bu noktada öğretim hayatlarını sürdürme çabası içerisinde bulunan talebeler geçmişe kıstasla ellerinden gelenin daha fazlasını yapmak durumundadırlar. Hal böyle olunca anlatılmaya gayret gösterilen değişimler sadece derslerle ilgili anlatım süreçlerinde değil; tez/proje sunumu aşamasında da görülmektedir. Böylece ortaya yüksek lisans tez hazırlama merkezi benzeri oluşumlar çıkmıştır. Yeryüzündeki tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi birçok kişi/kurum bu alanda hizmet sunmaya başlamıştır. Herkesin her işi yapamayacağından hareketle, profesyonellikten uzak, başkalarının emekleri sonucunda ortaya koyduğu çalışmaları taklit etmek suretiyle hizmet veren kişiler ya da kurumlar maalesef çalışma yapmaktadırlar. Oysa yüksek lisans tez hazırlama merkezi gerçek manada işi bilen parçalardan meydana gelmelidir. BTM olarak bu husustaki noksanlığı fark ettik ve ‘’gerçek profesyonellerle’’ sizlere yüksek lisans tez hazırlama merkezi olarak yardımcı olmayı görev edinmiş bulunmaktayız.

Tez Hazırlama Danışmanını Arayın.

yüksek lisans tezi hazırlayanlar

Önceki bölümde de değinildiği üzere yüksek lisans tezi hazırlayanlar genel olarak profesyonellikten uzak ve taklit etmek suretiyle hizmet veren kişilerden / kurumlardan oluşmaktadır. Oysa bilimsel içerikli çalışmalar olması nedeniyle yüksek lisans tezi hazırlayanlar öncelikle her alanda çalışma yapmamalıdır. Herkes anladığı konularda hizmet sunmalıdır. Ancak sizlerin de gözlemlediği üzere (Türkiye’de birçok faaliyet alanında olduğu gibi) birbiriyle en ufak ilişkisi olmayan noktalarda talep edilen tüm araştırmaları yaparız diyenlerin çoğunlukta olduğu ortadadır. Belirtildiği halde iddialardan uzak olan BTM, ‘’anladığı konularda’’ taleplerinizi dikkate almaktadır. Size yarar sağlama konusunda şüpheye düşmemiz bile sizlere olumsuz yanıt verme nedenlerimiz arasındadır. Maddi çıkar sağlamak elbette hedeflerimiz arasındadır ancak sizlere yarar sağlayamayacağımız çalışmalarda bu şekilde bir hedef koymamız anlamsız olacaktır. Sonuçta faaliyet alanımız yüksek lisans tezi hazırlayanlar arasında olsa da ‘’karşılıklı çıkar ilişkisi’’ni sağlayamayacağımız alanlarda sizlere olumlu yanıt veremeyeceğimizi gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz.

yüksek lisans tezi yazanlar

Hizmet sektörü içerisinde çalışma gerçekleştiren BTM, yüksek lisans tezi yazanlar arasında yer alan bir kurum olarak ihtiyaçlarınıza çözüm önerileri hedefi etrafında, bilimsel gerekliliklere bağlılığını beyan etmektedir. Söz konusu işin resmi bir karşılığı olmaması sebebiyle belirli alanlarda – bizden kaynaklanmayan nedenlerle – yetersiz kalınsa da rakiplerimize oranla (hatta birçok resmi sözleşme yapan işletmelerden daha yüksek oranda) sizlere maksimum derece yarar sağlamaya gayret göstermekteyiz. İşletme olarak kanaatimiz keşke bu alanın resmi karşılığı olsa da kişiler – kurumlar daha kaliteli hizmet sunsalar. Ancak bu durum en azından şuan için maalesef mümkün değildir. Aslında temel problem şudur, birçok şirket potansiyel müşterinin ikinci kez talepte bulunmayacağını düşündüğünden yarar sağlamayı temel amaçlar arasında koymamaktadır. Oysa bu noktada yüksek lisans tezi yazanlar tarafından atlanan ‘’ağızdan ağıza reklam’’ın gücüdür. Hiçbir tanıtım, reklam faaliyeti ağızdan ağıza reklam kadar etkili olmamaktadır. Öyleyse günü kurtarmak amacıyla hizmet sunan kişiler veya kurumlar bizim rakiplerimiz değillerdir. Faaliyet gösterilen alanda birçok kurum olmasına rağmen aslında gerçek anlamda size yarar sağlayacak işletme sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecektir. Bu bilgiye özellikle dikkat etmenizi ve değerlendirmelerinizi yalnızca maddi kaygı gözeterek değil, maddi kaygılarla beraber farklı kıstaslarla birlikte (ulaşılabilirlik, şeffaflık, özgünlük, açık adres vs.) yapmanızdır.

 

Tez Yazan Yerler İstanbul

Tez Yazan Yerler İstanbul

Tez Yazan Yerler İstanbul

Sahip olduğu nüfus bakımında sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük kentleri arasında yer alan İstanbul, bırakınız iller bazında kıyaslama yapmayı, dünyadaki birçok ülkeden bile fazla nüfusa sahiptir. Hal böyle olunca da Türkiye’de faaliyet gösterilen birçok alanda Türkiye ikiye bölünürse İstanbul yüzde 50 paya, geriye kalan 80 il ise yaklaşık yüzde 50 paya sahip olacaktır. Dolayısıyla neredeyse tüm sektörlerde olduğu gibi tez yazan yerler istanbul ilinde faaliyet gösteren BTM, sizlere daha yakında hizmet sunmayı amaç edinmiştir. Şirketimizin merkez ofisi bu ildedir. Birçok işletmenin sizlere sunmadığı yüz yüze görüşme olanakları işletmemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla karşınızda her zaman muhatap bulacağınız bir kurum olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Tez yazan yerler istanbul firmaları olarak seçenekleri bu doğrultuda değerlendirmeniz yararınıza olacaktır. Sadece uygun fiyat değerlendirme kıstasınız olursa çeşitli problemlerle karşılaşmanız muhtemeldir. Sonuçta ülkemizin önde gelen devlet üniversitelerinin yer aldığı ve onlarca özel üniversitenin eğitim-öğretim olanakları sunduğu tez yazan yerler istanbul firmalarından birisi olarak öğrencilere profesyonel rehberlik hizmetleri sunmaktayız. Tez hazırlama İstanbul proje ödev danışmanlığı alın.

 

tez yazan yerler ankara

Ülkemizin başkenti olan bu güzide ilimiz İstanbul değerlendirme dışı tutulduğunda en çok üniversiteye sahip olan ilimizdir. Başkentimizde on iki (12) adet vakıf üniversitesi, altı adet (6) devlet üniversitesi yer almaktadır. Yükseköğrenim kurumu sayısı ve öğrenci potansiyeli açısından bakıldığında İstanbul ile kıyaslanamayacak düzeyde olsa da ülkemizin en büyük ikinci ili olmasına benzer biçimde, İstanbulun ardından takibini devam ettirmektedir. Eğitim hayatının öğrenciler açısından en istenmeyen aşamalarından birisi olan

tez, proje veya ödev hazırlığı aşamalarında tez yazan yerler ankara firmalarından birisi olan BTM, talep ettiğiniz hususlarda sizlere ‘’gerçek anlamda’’ rehberlik edinme amacındadır. Şuan için başkent tez merkezimiz hakkında çalışmalarımız devam etmektedir. En önemli tercih nedenimiz olan yüz yüze görüşme konusunda gelecekte sizlere daha yakından hizmet verebilmek amacıyla şube açma çabalarımız bulunmaktadır. Böylelikle sizler daha yakından hizmet alabilecek duruma geleceksiniz. Hasılıkelam tez yazan yerler ankara etiket kelimesiyle ulaştığınız BTM, sunacak olduğu hizmetlerle, çalışmalarınızla ilgili birinci ağızdan bilgilendirmeleri elde edebileceksiniz.

 

tez yazan yerler izmir

Egenin kalbi, ülkemizin nüfus bakımından üçüncü büyük şehri olan egenin incisi ‘’İzmir’’ daha önce ifade edilenlere paralel olarak sahip olduğu nüfus potansiyeli ve yükseköğrenim kurumu kıyaslaması bakımından değerlendirildiğinde yetersiz kalmaktadır. Yine de nüfus açısından sıralamaya benzer biçimde, üniversite sayısı açısından da sıralama yapıldığında sonuçlar birbirine yakındadır. Bu ilimizde 10 (on) adet üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerden 4 (dört) tanesi devlet, 6 (altı) tanesi vakıf (özel) üniversitedir. Böylelikle bu ilimizin ciddi bir öğrenci potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Hatta yakın zamanda açılacak üniversiteler ile birlikte başkentimiz olan ankarayı üniversite sayısı açısından geçeceği öngörülmektedir. Kısa vadede belirtilen durumun gerçekleşmesi zor görünse de bu ilimizin yüksek hızla yükseköğrenim kapasitesinin arttığı bilinmektedir. Söz konusu değerlendirme öğrenci sayısı açısından kıyaslandığında Ankara’nın önüne geçilmesi pratikte zor gibi görünüyor olsa da asıl kıstas yükseköğrenim kurumu sayısıdır. Bilindiği üzere başkentte yer alan devlet üniversiteleri, birçok şehrimizde yaşayan insan sayısından daha fazla sayıda öğrenci kapasitesine sahiptir.  Hal böyle olunca da talebe sayısı bakımından bu güzide ilimizin biraz zamana ihtiyacı bulunmaktadır. Velhasıl tez yazan yerler izmir firmaları arasında yerini alacak olan BTM, sizlerin gereksinimlerini gerçekleştirebilmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. İhtiyaç duyulan alanlarda başta sosyal bilimler disiplinleri olmak üzere tez yazan yerler izmir arama taleplerinizi her biri kendi alanında uzman arkadaşlarımızla gerçekleştirme amacını taşımaktayız.

 

tez yazan yerler bursa

Sahip olduğu jeo-politik konumu nedeniyle ülkemiz sanayisinin önde gelen lokomotiflerinden birisi olarak gösterilen Bursa, ekonomik potansiyeli ile eğitim potansiyelini aynı paralelde ilerletememiş illerimizden birisidir. Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olan bu ilimizde yaklaşık üç milyona yakın vatandaşımız ikamet etmektedir. Hem nüfus hem de ekonomik olanaklarıyla Türkiye’nin önde gelen illerinden bir tanesi olan ilde yalnızca dört adet üniversite bulunmaktadır. Bunlar iki adet devlet üniversitesi ve iki adet vakıf üniversitesidir. Nüfus ve diğer değerlendirmelerle düşünülecek olursa söz konusu sayı son derece yetersiz görünmektedir. Yine de bu güzel şehrimizde binlerce öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir. Hal böyle olunca da son derece sancılı aşamalardan meydana gelen akademik araştırılar döneminde tez yazan yerler bursa firmalarından birisi olan BTM, talebelere profesyonel kılavuzluk amacı taşımaktadır. Reel olarak bir şubemizin olmadığı şehrimizde ilerleyen günlerde size daha yakından hizmet verecek şubemizle hizmetinizde olacağımızı ifade etmek isteriz. Velhasıl tez yazan yerler bursa biçimde tarama yaparak ulaştığınız sayfamızdan elde edeceğiniz bilgilerle bize ulaşmanız halinde –uygun ekip arkadaşlarımızın bulunması halinde- sizlere yardımcı olmak amacıyla hizmetlerimizi sunma gayreti içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Üniversite tezi (üniversite bitirme tezi)

Üniversite Tezi

Üniversite tezi (üniversite bitirme tezi)

Ulaştığınız bu alanda akademik araştırılarla ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bilgilendirmenin yanında akademik danışmanlık hizmeti veren BTM olarak faaliyetlerimizi ne şekilde kurguladığımız kıstaslarında da ön malumat aktarılacaktır. Başlangıcı şu şekilde yapmak doğru olacaktır; aslında bu şekilde talepte bulunması muhtemel tüm talebelerin, eğitime devam ettikleri programlardan mezun olmak üzere oldukları varsayımından hareketle kendilerinin istikşafları gerçekleştirmesinin önünde engel teşkil eden bir durum yoktur. Açıkça ifade edilirse en sağlıklı ve riskin minimize edildiği çalışma sistemi tam olarak da budur. Yani daha açık söylemek gerekirse üniversite tezi (üniversite bitirme tezi) öğrencinin şahsı tarafından hazırlanırsa verimlilik daha yüksek

düzeyde olacaktır. Takdir edersiniz ki araya hiçbir aracı girmeden birebir etkileşimle talep edilen ve yapılması gereken net biçimde ortaya konulabilir. Yine de anlatıldığı biçimde talebelerin akademik taharri yapabilmesi her daim mümkün olmayabilir. Söz gelimi gerek kişisel nedenler gerekse de çalışma sahibinin elinde olmayan nedenlerle süreç sekteye uğramış olabilir. Belirtildiği durumlarla karşı karşıya kalan şahısların üniversite tezi (üniversite bitirme tezi)’ne ayıracak vakitleri sınırlı olabilmektedir. Ancak zamanında hazır edilmeyen bilimsel çalışmaların anlamı olmayacağından dolayı bu alanda hizmet veren kişi ya da kurumlar ortaya çıkmıştır. Akademik danışmanlık hizmetleri faaliyet alanında öğrencilere profesyonel rehberlik edebilme gayesiyle çıktığımız bu yolda tüm süreçlerde şeffaf eylemlerle ihtiyacınızı gidermek hedefinde özgün üniversite tezi (üniversite bitirme tezi) çalışmalarınızda yer almaktayız.

Tez yazımı

Tez yazımı

Tez yazımı

Şuana kadar sizlerle fikir alışverişinde bulunmaya aracılık eden yazılarımızda yükseköğrenim kurumlarını, danışman hocaları ve hatta sistemi birçok noktada eleştirdik. Kalite denetimi olmadığını, süreçlerin standart hale getirilemediğini ve 2015 yılını yaşadığımız şu günlerde bile hala öznel yaklaşımların gözlemlendiğinden çokça bahsetmiştik. Hatta öngörümüze göre mevcut durumun ilerleyen yıllarda çok fazla değişmeyeceğini de ifade etmiştik. Açıkça ifade etmek gerekirse tez yazımı konusunda problem varsa, sadece bir – iki nedenden dolayı sorunların meydana gelmesi mümkün değildir. Bir konuda problem varsa bunun birçok nedeni mevzu bahistir. Öyleyse bu noktada konunun birinci derece muhatabı olan “öğrencilerin hiç suçu yok mu?” sorusuna yanıt aranmalıdır. Net ifadeler kullanmak gerekirse yanıt son derece basittir; kesinlikle evet. Akademik taharrileri hazırlama görevini üstlenen ve altına kendileri imza atacak talebelerin durumu da maalesef pek içi açıcı değildir. Bizim açımızdan değerlendirecek

olursak, akademik istikşafları –kendileri hazırlamayacak bile olsalar- öğrencileri üç gruba ayırabiliriz.

I. Yeterli bilinç düzeyinde olmalarına rağmen kesinlikle süreci kendilerinin üstlenmeyeceğine en baştan karar verenler,

II. Sınırlı düzeyde bilinç seviyesine sahip olmalarına rağmen, belirli fiyat-kalite dengesini gözetebilecek grup, tesadüfi olarak tez yazımı yapan kişilerin/kurumların etkinliklerinden haberdar olmaları nedeniyle güvenilir kişi veya kurumlara işlerini yönlendirebilecek olanlar,

III. Bilinçlilik hali sıfır düzeylerine yakın olanlar.. Ne yapabilecekleri hususunda son dakika mücadelesi ile üstesinden geleceklerini düşünüp, başaramayacağını anladıktan sonra söz konusu faaliyetlerden haberi olanların oluşturduğu gruptur. En düşük ücrete en iyi çalışmayı yaptırabileceklerini düşünmektedirler. Oysa aylardır ortaya somut hiçbir şey konulamadığı noktasını atlamaktadırlar.

Ana hatlarıyla bu şekilde olan öğrenci profilleri arasında üçüncü grup için söylenecek fazla söz bulunmamaktadır. İkinci grup ise güvenmek istemektedir ve gerekli güven ortamı meydana getirilirse belirli bedelleri ödemeye hazırdır. Birinci grup ise son derece bilinçlidir ve güven sağlanması tek başına yeterli olmayacaktır. Kendilerine tez yazımı konusunda -sözlü de olsa- çeşitli taahhütler verilmesi gerekmektedir. BTM ilk iki gruba dahil olan öğrencilerin belirli fiyat – kalite dengesi etrafında çalışmalarını üstlenmeyi amaç edinmiştir. Tez hazırlama evi en yoğun ve güçlü tez yazan yerler içinde yer alıyor.

Yök ulusal tez merkezi

Yök ulusal tez merkezi

Yök ulusal tez merkezi

Akademik araştırılar uzun yıllardır yapılmaktadır. Hazırlanan istikşaflar vetire sonrasında gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi akabinde araştırmanın yapıldığı üniversitenin kütüphane raflarında yerlerini almaktaydı. Ancak bilimsel çalışmalar yapan bilim insanları, öğrenciler ya da talep eden her kimse bu çalışmalara zorlukla ulaşabilmekteydi. Söz konusu tetkikin yapıldığından haberdar olabilmek bir yana, haber alınsa bile araştırmacının söz konusu kütüphaneye gitmesi zaruri bir durumdu. Belki de hiç yararlanamayacağı bir nitelikte çalışma sebebiyle binlerce kilometre yol gidilmekteydi. Kaybedilen zamandan hiç bahsetmiyoruz bile. Geride kalan zaman diliminde durum gerçekten de anlatıldığı gibiydi. Vaziyetin anlatıldığı biçimde gerçekleşmesinin en önemli nedeni tahmin edeceğiniz üzere teknolojik yetersizliklerdir. Artık internet ve bilgisayar hayatın her noktasında bizimle olduğundan dolayı gelişmelerden akademik camia da

etkilenmiştir. Hayata geçirilen yök ulusal tez merkezi sayesinde çevrimiçi olarak Türkiye’de hazırlanan bütün tezler sistem altyapısına eklenmektedir. Böylelikle geriye kalan araştırmacının sadece elektronik posta adresiyle kayıt olmasıdır. Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme online olarak girebilecek olan kişiler, yök ulusal tez merkezi sayesinde birçok olanaklardan ücretsiz yararlanmaktadır. Hazırlanan akademik çalışmaların bir kısmının yayınlama izni olmasa da (kurumla alakalı değildir. Tamamen araştırmacının inisiyatifindedir) en azından konuyla ilgili hangi çalışmaların hayata geçirilip geçirilmediği tespitinde bulunabilir. Yayınlanma izni öğrenciden kaynaklı olsa da böyle bir seçeneğin neden sunulduğuna yanıt bulabilmek ilginçtir. Kişi çalışmasının gizliliğinden şüphe duyuyorsa ulaşmak isteyen vatandaşlar mevzu bahis üniversitenin kütüphanesinden de bu araştırıya ulaşabilir. Öyleyse bu sistemin anlamsız olduğu seçeneği akla yatkın gelmektedir. Alıntı oranını ölçebilen programlar geliştirildiğinden intihal hususunda korkular yaşamak yersizdir. Hasılıkelam kurum tarafından uygulamaya geçirilen yök ulusal tez merkezi hizmeti kesinlikle yararlı ve olması gerekli bir hizmettir. Böylece akademik yayın havuzu oluşturulması suretiyle bilim insanlarına faydalı bir çalışma meydana getirilmiştir.

Tez yazım kuralları

Tez Yazım Kuralları

Tez yazım kuralları

Kitleleri sistematik biçimde yönlendirebilmek, gerek sosyal hayatın gerekse de toplum hayatının düzeni ve intizamı için yeryüzünde sayısız kurallar vardır. Bunlar arasında hukuki ve sosyal düzenin sağlanması, hatta trafiğin ya da aile yaşamının sorunsuz devam ettirilebilmesi için düzenlenmeler bile söz konusudur. İş hayatında, okul yaşamında ve hatta bulunulan toplumunda bile kurallar hep karşımıza çıkmaktadır. Birbirleriyle alakası olmasa da elbette genel amaçları mevzu bahis alanda bir düzen inşa etmektir. Aynı amaçla devam etmekte olduğunuz eğitim hayatının tamamlanması hususunda son adım şeklinde nitelendirilebilecek olan akademik araştırıların da bir sistemle ilerlemesi gerekmektedir. Hal böyle olunca da tez yazım kuralları ortaya çıkmıştır. Nizamların tamamını anlatmak birkaç satırla imkansız olsa da genel kaideler noktasında belirli gereklilikler olduğu ortadadır. Ortaya konulması burada mümkün olmayan gereklikler, her okula göre ayrımlı olsalar da akademik temel kaidelerin yerine getirilmesi okul ayırt etmeksizin önemlidir. Sonuçta böyle bir

ihtiyaç ortaya çıktığına göre tez yazım kurallarının oluşturulmasında etken olan sebepler aşağıda sıralanmıştır.

  • En başta ortada bir emek vardır. Dolayısıyla büyük zorluklar ve büyük emekler sonrasında literatüre kazandırılan çalışmalara ve bilim insanlarının emeğine saygı göstermek.
  • Başkalarının malını, parasını çalmak nasıl ki toplumsal etikle bağdaşmıyorsa; aynı biçimde başkalarının fikirlerinin, bulgularının da kendi düşüncemiz gibi göstermek etik davranış değildir.
  • Ulaşılan bilgilerin kime ait olduğunun açıkça belli edilmesi akademik istikşafların temelidir.
  • Bilgi eskiden sınırlıydı, şimdi ise bilgi kirliliği söz konusudur. Elde edilen bilgilerin ayıklanması gerekmektedir.
  • Bilimsel ve akademik kaynakların kullanılmasını sağlamak.
  • Öznel ifadelerin kullanılmaması.

Akademik olarak yukarıda sıralanan amaçların ortak noktası, taharri gerçekleştiren kişinin özgün çalışmalar üretmesini gerçekleştirmek ve bilimsel kaidelere saygı göstermesini sağlamaktır. Bunların dışında tez yazım kuralları incelenecek olursa tamamen metnin görsel kurallarıyla ilgili olduğu anlaşılır. Gerek kaynak gösterme kıstası, gerek sayfa düzenlemeleri tamamen ikinci olarak sunulan nedenler arasına girmektedir. İlk kısımda anlatılanlara bağlı kaldığınız takdirde ikinci kısımlar teferruattır. Ancak belirtilmelidir ki son yıllarda üniversiteler bu işi biraz abartmış olacak ki enstitüler, fakülteler arası benzerlikten bahsedilmesi mümkün değildir. Bu durumun sonucu olarak akademik tetkik yapan kişiler çok ehemmiyetli olmayan vetirelere maruz kalmaktadır. Yetkin bilgisayar kullanımı ve akademik terbiye gerektiren anlatılan kıstaslara bağlı kalmak yeterli bilgi sahibi olmayan kişiler/kurumlar için kolay olmamaktadır. Böyle bir ihtiyacınız ortaya çıktığında, nitelik ayırt etmeksizin üstlendiğimiz tüm araştırmalarda her iki sınıflandırma çerçevesinde tüm süreci yönlendirdiğimizi ve tüm gerekliliklere bağlı kaldığımızı garanti etmekteyiz.

Tez yazım kılavuzu

tez yazım kılavuzu yök

Tez yazım kılavuzu

Akademik araştırıların yapım sürecinde ne zorluklarla karşılaşıldığı hakkında az çok hepimiz fikir beyan edebiliriz. Genel kanı araştırma sürecinin zorluğu bir yana, bir de bu bilgilerin derlenmesi ve sistemli biçimde ilgili kişiye/kuruma sunulması vetiresinin zorluğu yönündedir. Üstüne bir de biçimsel düzenlemeler eklendiğinde araştırmayı gerçekleştiren kişi için sona yaklaşılmasına rağmen sıkıntılar bitmeyecekmiş gibi görünmektedir. Sahi özellikle yükseköğrenim kurumlarında biçimsel özelliklere neden bu kadar önem verilmektedir? Başlık puntoları yazı tipi çeşitli standartlar elbette olacaktır, olmalıdır da. Çünkü okuma yapacak kişinin derli toplu metni incelemesi toplumun her kesimi tarafından tercih edilebilir. Anlatılanlardan biçimsel düzenleme çok gereksizdir, her tetkik yapan kişi canı

istediği biçimde oluşturmalıdır gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Anlatılmak istenen içerikten daha mı önemli olduğudur? Ya da başka bir deyişle tablo isimlerinin tüm kelimelerinin başlangıç harfleri büyük olsa ne olacaktır veyahut sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olsa ne olacaktır? Öyleyse tez yazım kılavuzu neden bu kadar kapsamlı hazırlanmalıdır? Birçok gerekli olmayan detay talep edilebilmektedir. Diğer taraftan günümüzde birçok yükseköğrenim kurumunda öğrencilerden istenmesine rağmen, söz konusu taleplerin tez yazım kılavuzu metninde yer almadığı da tespit edilmiştir. Daha ileri gidecek olursak danışman hocanın onaylamasına rağmen biçimsel düzenlemeyle ilgilenen birim metin içerisine müdahale edilmesini talep edebilmektedir. Bu noktada aynı şekilde tez yazım kılavuzu metninde yetersiz anlatılmış düzeltmeler istenebilmektedir. Talebe ise bu gelgitlerden bıkmış olduğundan dolayı en garanti çözüm olan ilgili kısmı silmeyi mantıklı bulmaktadır. Bu kez akademik çalışmanın anlamında bir daralma durumu ortaya çıkmaktadır. Sonuçta anlatılanlardan çıkarılması gereken fikir hazırlanan çalışmaların en sade biçimde düzenlenmesi etrafında, herkesin kolaylıkla yerine getirebileceği taleplerde bulunulmasıdır. Aksi takdirde şuanda olduğu gibi ileri derece Office programı kullanılmasını gerektiren akademik taharrilerin bizzat öğrenciler tarafından yerine getirilmesi mümkün görünmemektedir. Anlatıldığı haliyle gereksiniminiz mevzu bahis ise bizimle iletişim kurmanız çözüm noktasında yeterli olacaktır.

Tez örneği

Tez örneği (tez örnekleri)

Tez örneği (tez örnekleri)

Eğitim dönemlerinin sonlarında talebelerin akademik çalışmalar ortaya çıkarması talep edilmektedir. Son yıllardaki veriler incelendiğinde yükseköğrenim kurumları sayısının çok önemli düzeyde arttığı, bu duruma paralel olarak da öğrenci sayısının yükseldiği anlaşılmaktadır. Belirtilenlere ek olarak doğal biçimde hazırlanan akademik araştırı sayılarının da ivme kazandığı ve hızlı artış eğilimi içerisinde olduğu tespitini yapmak mümkün görünmektedir. Pek sorgulanmıyor olsa da hazırlanan olan bu çalışmaların neye hizmet ettiği ise pek gündem oluşturmamaktadır. Ya da başka bir şekilde ifade edilecek olursa neye hizmet edildiği bilinci var olsa bile -ki zayıf bir ihtimaldir- hedeflenen noktaya ne kadar yaklaşıldığı, hedeflerin gerçekleşme yüzdesinin ne olduğu birçok soru imi muhteva etmektedir. Literatüre kazandırılmış olan tez örneği (tez örnekleri) nerede ve hangi amaçla kullanılmaktadır? Yanıtlanması gereken bu ve buna benzer birçok

soru söz konusudur. Ancak yanıtlanması bir kenara, sistemli veri elde edilmesi an itibariyle olanaksızdır. Birçok danışman öğretim üyesinin yeni hazırlanacak olan çalışmalarda tez örneği (tez örnekleri) kullanılmaması konusunda anlamsız ısrarları da eklenince şu tespitte bulunulması abartıdan uzak olacaktır; akademik tetkikler rehber niteliği taşıyamaz (doktora tezlerini ayrı değerlendirmek gerekir). Oysa birçok zahmetle üretilmiş olan bu istikşafların mevcut muameleyi hak etmediği su götürmez bir gerçektir. Mevcut duruma bakılacak olursa tez örneği (tez örnekleri) sadece öğrencilere fikir vermek ve yol göstermekten başka yarar sağlamamaktadır. Hasılıkelam ihtiyaç duyduğunuz ve aramakta olduğunuz akademik taharriler size bir önceki tümcedekinden fazla fayda göstermeyecektir. BTM konu hakkında malumat düzeyleri yüksek ekip bireyleri ile mükemmele giden yolda yanınızda yer almayı hedef edinmiştir. Bu noktada makale, kitap, dergi ve bilimsel yayınlarla sizlere kılavuzluk edebilmek en temel amacımızdır.

Tez Nasıl Hazırlanır

Tez Nasıl Hazırlanır (tez nasıl yazılır)

Tez Nasıl Hazırlanır (tez nasıl yazılır)

Akademik seviyelerin tamamında bitirme süreci içerisinde çeşitli araştırmaların gerçekleştirmesi icap etmektedir. Yeterli düzeyde bilgilendirilmeyen öğrencilerin neredeyse tamamı ne yapacaklarını bilemez vaziyettedirler. Eğitimin temel ilkelerinden birisi olan talebelere anlatılan konulardan sorumlu oldukları kıstası bu noktada atlanmaktadır. Yine de açık olmak gerekirse son yıllarda birçok okul konuya ehemmiyetle yaklaşmakta, araştırma yöntemleri veya başka isimlerle dersler açmakta, böylelikle konu hakkında gerekli bilincin oluşturulabilmesi için alt yapı inşa etme gayretinde oldukları tespit edilmiştir. Vetire içerisinde tez nasıl hazırlanır (tez nasıl yazılır) sorusunun yanıtını öğrenciler deneme yanılma yoluyla algılayacaklardır. Mevzu bahis konu artık kitaplara konu olmuş, birçok kitap yanıt olarak alan yazına kazandırılmıştır. Hasılıkelam kısaca tez nasıl hazırlanır (tez nasıl yazılır) sorusuna aşağıda maddeler halinde yanıt vermeye gayret gösterelim.

I. Konu alternatiflerini belirlemek ve alternatifler doğrultusunda danışman öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda kesin konu seçimi yapılmalıdır. Konu hakkında yeterli kaynak olup olmadığı titizlikle incelenmelidir. Açıkçası pek önemsenmeyen ancak tez nasıl hazırlanır (tez nasıl yazılır) sorusunun yanıtı bu dönemde gizlidir. Burada yapılacak bir hatanın ileride telafisi çok zor olmaktadır.

II. Tez önerisi hazırlama. Bu süreçte araştırının yol haritası ortaya konulmaktadır.

III. Taslaklar (içindekiler) hazırlamak

IV. Okuma yapma aşaması

V. Yazım aşamasına geçilmesi

VI. Araştırma (anket, mülakat vs.) çalışmada yer alıyor ise uygulamanın gerçekleştirilmesi.

VII. Çalışma içinde tetkik varsa istatistiksel çözümlemelerin yapılması.

VIII. Biçimsel olarak okulun kılavuzu doğrultusunda düzenleme yapılması (Dizgi veya formatlama).

IX. İstikşafın teslimi ve teslimat sonrası vetireler (jüri seçimi, savunma gibi).

Tez konuları

tez örnekleri

Tez konuları

Hayatımızın herhangi bir noktasında ne yapabileceğimize karar vermek, söz konusu işin/eylemin uygulamasından daha zorlu ve sancılıdır. Çünkü karar verdikten sonra geriye kalan mevzu bahis işin gerektirdiklerinin uygulanması aşamasıdır. İnsanoğlu belirli plan ve program çerçevesinde çalışma gerçekleştirdiği takdirde sonuçlara ulaşabilecek donanımdadır. Benzer durum akademik istikşaf süje seçiminde de geçerlidir. En çok araştırmanın yapılacağı, danışman hocanın görüşüne en çok başvurulması gereken nokta burasıdır. Gereken ehemmiyetin öğrenciler tarafından gösterildiğini belirtmek mümkün

değildir. Aynı şekilde tez konuları belirlenmesinde danışmanların da talebelere yakın davranışlar sergilemedikleri gözlemlenmektedir. Bazı danışmanların ‘’on (10) adet konu belirle, getir’’ şeklinde ifadede bulundukları düşünüldüğünde bir grup danışmanın konuya ne derece uzak olduklarını net biçimde anlatabiliriz diye düşünüyoruz. Bir vatandaşın birkaç günde gerekli ön araştırmayı yapmak suretiyle on adet konu belirlemesi en basit ifadeyle mümkün değildir. Bu noktada tez konuları belirlemekten kast edilen ilgili kitap, tezler ve makalelere bakarak onlarınkine yakın bir başlık belirlemekse mümkündür. Talebelere kılavuzluk eden kaç öğretmen acaba ‘’sen hangi konuda çalışmak istiyorsun?’’ sorusunu yöneltmiştir. İnanınız bu oran yüzde ellinin altındadır. O halde en yalın şekliyle dile getirilecek olursa yüzde elli seviyelerine yakın bir kesimin ilgi duymadığı tez konuları üzerinde çalışma hazırladığı bulgusuna ulaşılabilir. BTM, kişisel görüşleriniz doğrultusunda size rehberlik etmek amacıyla bu alanda hizmet vermektedir. Elbette anabilim dalı, bilim dalı bilgilerine uygun kılavuzluk yapılması hedeflenmektedir. Lütfen detaylı bilgi için bizimle irtibata geçiniz.