Bitirme Ödevi

Bitirme Ödevi Hazırlama

Bitirme Ödevi Hazırlama;

Eğitim hayatınız boyunca yaptıklarınız yetmezmiş gibi bir de akademik araştırı, tetkik gibi vetireler karşınıza çıkmaktadır. Öyle ya dersleri başarılı biçimde geçmek tek başına yeterli olmamaktadır. Derslerden bağımsız biçimde farklı bir gereklilik olarak nitelendirilebilecek çeşitli yükümlülükleri bulunan öğrenciler, bunları yerine getiremezse söz konusu program artık her neyse başarıyla tamamlayamamaktadır.


Peki bu durumda olan binlerce insandan birisi olan sizler bitirme ödevi döneminde ne yapmayı planlamaktasınız? Gerçekleştirilmesi tartışmaya açık bir nokta olmaması nedeniyle talebelerin korkulu rüyası haline gelen akademik tetkiklerin ne amaçla yapıldığı ayrı bir tartışma başlığı olarak karşımıza çıkıyor olsa da, en basit ifadeyle mecbur olarak bunu yerine getirmek durumundasınız. Durun bir dakika. Durum anlattığımız kadar da kötü bir halde değildir. Neyse ki biz dahil, bizim gibi benzer alanda hizmet sunan işletmelerin varlığı ortadadır. Yirmi birinci yüzyılda böyle bir hizmet alanı olduğunun belki de bilincinde olmayan sizlerin yerine akademik niteliği olan çalıştaylarınızı hazırlıyor, ödevlerinizi yapıyor ve bitirme ödevi işlemlerinizi tamamlıyoruz. Ancak bu noktada birkaç noktaya değinmek arzusu içerisindeyiz; lisans seviyesi çalışmaları üstlenmeye pek sıcak baktığımız söylenemez. Bunun en önemli nedeni olarak bu seviyede eğitimine devam eden talebelerin fiyata aşırı duyarlı olmalarından başkası değildir. Bilimsel bir araştırma olarak ithaf edilecek olan mevzu bahis hizmetlere bedel biçmek zor görünüyor olsa da ‘’ucuz’’ veya ‘’uygun’’ fiyat gibi kıstaslar amaçlarımız arasında en sonlarda görülmektedir. Sizler de anlatıldığı haliyle bitirme ödevi hazırlamak durumundasınız ve bunu gerçekleştirecek zamandan muzdaripseniz bizimle iletişim kurmanız halinde, ihtiyaçlarınıza gerçek anlamda çözüm üretebiliriz. Elbette buradan her disiplin alanında süreci üstlendiğimiz manası çıkarılmamalıdır. Uygun nitelikte ekip üyemiz bulunduğu takdirde gereksinimlerinizi yerine getirmek amacıyla size hizmet verme gayesi içerisinde bulunduğumuz belirtmek isteriz.

Ödev Hazırlama Siteleri

Ödev Siteleri

Ödev Hazırlama Siteleri

Geride kalan 10-12 yıllık dönemde ödev siteleri furyası hemen hemen öğrencilerin tamamının dikkatini çekmiştir. Bu yazıyı hazırlayan veya bu yazıyı okuyan insanlar öğrencilik hayatlarında en az bir kere anlatı konusu olan sayfaları ziyaret etmiştir ya da bu internet portallarından yararlanmıştır. Bilindiği üzere ödevi yapan kişi, söz konusu portalda ödevini paylaşıyordu. Benzer süje hakkında ihtiyaç duyan kişi veyahut kişiler de buradan indirme yapıyor ve kullanıyordu. Zamanında son derece popüler olan ilgili sayfalar, internetin yaygınlaşmasıyla ilgiden paylarına düşeni almışlardır. Aralarından birçoğunun ücretli olduğunu da hatırlarsanız ciddi

kârlar sağladıklarını söylersek; zannımızca yanılmış olmayız. O dönemlerde halkın yüksek düzeylerde benimsediği ödev siteleri içinde bulunulan zaman dilimi içerisinde popülaritesini kaybetmiştir. Belki ortaöğretim veya daha aşağı eğitim düzeyleri için kullanışlı olabilirler ancak kesin olan şudur ki; üniversitelerde günümüzde mümkün değildir. Yükseköğretim kurumlarında artık alıntı oranını ölçen bilgisayar yazılımları yaygın halde kullanılmaktadır. Tez veya proje yapımında kullanımı zaruri olan programlar, ödevlerde bile kullanılmaktadır. Böylelikle fikri haklar konusu ihlal edilmiyor, talebelerin özgün çalışmalar üretmesi sağlanıyor, aynı ödevin farklı kişiler tarafından teslim edilmesinin önüne geçiliyor ve danışman öğretim üyeleri zaman tasarrufu sağlıyor. Aslına bakılırsa tam olarak araştırı talebinin amacına hizmet eden uygulamalar hayata geçirilmektedir. Velhasıl ödev siteleri eski günlerdeki yaygın kullanımından uzaklaşmakta ve her geçen gün popülaritesini kaybetmektedir. Unutulmamalıdır ki danışman hocalar sizlerden profesyonel tetkikler beklememekte, özgün olmasından hareketle belirli standartları sağlayabilecek taharriler beklemektedirler. Talep edilenler etrafında sizlere ‘’tam istenilen şekilde’’ ve size özel ‘’özgün’’ çözümler BTM ekibi tarafından takdim edilmektedir.

dönem ödevi

Dönem Ödevi

dönem ödevi

Eğitim – öğretim süresince örgün programlarla öğrencilere aktarılabilecek bilgiler son derece sınırlı seviyelerdedir. Mevcut kontenjanların olması gereken düzeylerden yüksek olması, monolog (tek taraflı konuşma şeklinde aktarım) biçiminde derslerin işlenmesi talebelerin arzulanan oranda başarı elde etmelerinin önünde en büyük engeller olarak görülmektedir. Buradan devinimle ders alan kişilere dönem ödevi verilmektedir. Ancak ülkemizde genel kanaat hazırlanan araştırıların amaca ne düzeyde hizmet ettiği soru işaretleri ihtiva etmektedir. Oysa talebelerin çıkarları söz konusudur ve en etkili yöntemlerin başında bu kıstas

gelmektedir. Hazırlanması talep edilen taharrilerin temel hedefi ve bu hedefte tespit edilen kıstaslar aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır.

  • İstikşaflar öğrenciler taraflı büyük oranda ciddiyet ve titizlikle hazırlanmamaktadır.
  • İlköğretim, ortaöğretim derken yükseköğrenim kuruluşlarında bile sistemli ve uzun yıllar devamlılığı sağlanabilmiş stratejiler uygulanmamaktadır.
  • Ezberciliği bozmaya yönelik dönem ödevi uygulamaları hayata geçirilmemiştir. Büyük oranda ezbercilik çerçevesinde tetkikler talep edilmektedir.
  • Ana amaç etrafında talebeler yönlendirilmiyor. Sanki öğretilmiş gibi her şey onlardan bekleniyor. Öğrenciler de bu noktada kendilerini odaklama sorunlarıyla karşılaşmaktadır.
  • Sayfa sayısı gibi hedefe giden yolda önem düzeyi çok düşük kriterler üzerinde kati kurallar ortaya konuluyor. Oysa bir sayfa bir taharri onlarca sayfadan daha öz bilgi içerebilir.

Anlatılan nedenlerle vetire öğrenciler için anlamsız, danışman öğretim üyeleri için de zaman kaybı olarak görülmektedir. Hâlbuki öğrenim gören kişiler, gerçek anlamda emek verilen bir tetkik ile onlarca ders periyodunda öğrenemeyeceği seviyede bilgiyi elde edebileceği hususunu atlamaktadır. Sistemi sorgular tarzda ortaya çıkan bu yazının özütüne yönelik olarak dönem ödevi hazırlama talebiniz mevcutsa; sürecin en azından büyük kısmını bize delegasyon yöntemiyle aktarırsanız, hazırlanacak olan ‘’kaliteli’’ ve ‘’özgün’’ tetkiklerle en azından sizlere anlatılmayan zorlu araştırma sürecini kolaylıkla atlatmanıza destek olabiliriz.

Ödev hazırlama

Ödev Hazırlama

Ödev hazırlama

Yüzlerce kişilik amfilerde izlenebilen derslerin öğrencilere ne derece katkı sağladığı hususu tartışmaya açık durumdadır. Son yıllarda üniversite sayıları artmış, artan üniversite sayılarına paralel olarak birçok programlar açılmış ve kontenjanlar büyük oranda yükselmiştir. Yine de onca kalabalık arasında her bir öğrencinin etkili biçimde eğitim/öğretim faaliyetlerinden yararlandığını söyleyebilmek mümkün değildir. Hal böyle olunca da yükseköğretim programlarının hemen her alanında ödev hazırlama süreci kaçınılmaz olmuştur. Bilindiği üzere en etkili öğrenme metotlarından birisi öğrencinin kendisinin araştırma yapması dolayısıyla kendisinin öğrenmesi metodudur. Monolog şeklinde

anlatılanlardan ziyade kişinin kendisinin bilgiye ulaşması şüphesiz daha büyük oranda yararlıdır. Mevzu bahis dönemlerde öğrencinin aslında şu amaçlara ulaşması sağlanır:

 

  • Öğrenciye araştırma becerisi ve araştırmacı niteliği kazandırmak.

 

  • Bilgi karmaşası yaşadığımız son yüzyılda, ulaştığı bilgiler arasında seçici olmasını sağlamak.

 

  • Elde edilen bilgileri sentezleyerek bir bütünlük içerisinde araştırma sonuçları tespitinde bulunmak.

 

  • Akademik ve bilimsel ilkelere uyum kontrolü ile tez yazımı sürecine zemin hazırlamak.

Yıllık ödev

Eğitim hayatı içerisinde öğrencilerden birçok ödev hazırlama talep edilebilmektedir. Bunlardan genel olarak bir sınıflandırma yapılması gerekirse haftalık, dönemlik ve yıllık ödevdir. Haftalık ödevler diğerlerine oranla nispeten daha az emek gerektiren ödevlerdir. Ancak dönemlik ve yıllık ödev daha kapsamlı ve detaylı bir araştırma çalışmasını gerektirmektedir. Senelik araştırma konusunda sizlere uzmanlaşmış çalışma arkadaşlarımız ile rehberlik etme gayreti içerisindeyiz. Söz konusu periyot diliminde ihtiyaçlarınıza yukarıda sayılan gayeler etrafında yarar sağlayabilmek adına tüm ekibimizle hizmetinizdeyiz. İhtiyacınızla ilgili talep formunu bize iletmeniz yeterli olacaktır.

Ödev kapağı

Bilimsel ve akademik çalışmalarda değerlendirme sadece konu içeriğiyle ilgili olmamaktadır. Son dönemlerde herhangi bir akademik çalışmada biçimsel düzenlemeler en az içerik kadar özen gösterilen kıstaslar haline gelmiştir. Dolayısıyla en basiti ödev kapağı hazırlama konusunda bile yetersiz kalan bir araştırma düşük puan alabilmenize neden olmaktadır. Bilgisayar hayatımızın içerisinde olmasına rağmen birçok öğrencinin Office programlarını yetkin biçimde kullanamadığı ortadadır. En basit bir ödev kapağı yapımı nedeniyle düşük puan almanız olasıdır. Belirtilen haliyle düşük puan almanızın önüne geçebilmek amacıyla sizlere sadece içerik noktasında yeterli görülen değil; biçimsel olarak da okulunuzun talep ettiği halde ödev hazırlama rehberliğinde bulunmaktayız.

ingilizce ödev

Ödev hazırlama konusunda uzmanlaşmış rehberlik hizmetleri ortaya koyan işletmemiz sadece Türkçe değil; yabancı dilde de ödevler hazırlamaktadır. Başta ingilizce ödev olmak üzere birçok dilde sizlerin ihtiyaçlarına karşılık verme hedefinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Özellikle Türkiye’de yabancı dilde de eğitim veren okullarda eğitim – öğretim gören öğrencilerin talepleri ile yurt dışında eğitim hayatına devam eden kişilerin ingilizce ödev taleplerini yerine getirebilmekteyiz. Bünyemizde bulunan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış ekip arkadaşlarımız ile Avrupa’nın birçok ülkesine -başta İngilizce olmak üzere- çalışma teslim ettiğimizden tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya hazırız.

Dönem projesi hazırlama

Dönem projesi hazırlama

Dönem projesi hazırlama
1980-1990 yıllarında lise mezunu olmak bile önemli bir ölçüt olarak görülürken son yıllarda artık yükseköğrenim programlarındaki lisans bölümlerinden mezun olmak bile yetersiz olarak görülmektedir. Gelinen nokta itibariyle sürekli eğitim/hayat boyu eğitim günümüz modern dünyası içerisinde adeta kaçınılmaz bir son haline gelmiş durumdadır. Böylelikle eğitim-öğretim programlarından mezun olduktan sonra iş hayatına atılmak ve eğitim hayatını sonlandırmak gibi bir durum ortadan kalkmış durumdadır. Hal böyle olunca da insanlar artık lisans programlarını tamamladıktan sonraki vetirede iş hayatına atılmaktadır. Yine de içinde bulunulan zaman dilimi itibariyle eğitim-öğretim prosesi veya çalışma prosesi gibi bir ayrım neredeyse ortadan kalkmış gibi görünmektedir. Tüm belirtilen sebepler ve ortaya çıkan teknolojik imkanlar etrafında ‘’uzaktan eğitim’’

programları ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitim sistemlerine, özellikle yüksek lisans seviyesi akademik izlencelerde önem verilmeye başlanmış ve ilgi gösterilmiştir. Bu programlarda örgün öğretimin dez avantajlarını ortadan kaldırabilmek adına öğrencilere dönem projesi hazırlama çalışmaları yaptırılır. Mevzu bahis olan dönem projesi hazırlama sürecinde öğrenciler öğrenim gördükleri programla ilgili çeşitli araştırmalar yapmakta ve akademik çalışmalar ortaya koymaktadır. Nitelik bakımından ödevden daha kapsamlı, detay olarak ise tezlerden daha kısa olması talep edilen dönem projesi hazırlama etkinlikleri, yoğun iş hayatıyla boğuşmakta olan kişiler için inanılmaz zorlu olmaktadır. Bu noktada ne yapması gerektiğinin bilincinde olan ustalaşmış örgüt üyelerimizle kaliteli akademik araştırmaları yerine getirmekteyiz. Böylelikle dönem projesi hazırlama sizler için kabus olmaktan çıkacak ve meydana getireceğimiz orijinal çalışmalarla vetireyi minimum sorunla tamamlayacaksınız. Üstelik ortaya çıkarılacak eserler sadece prosedür gereği talep edilen bir dönem projesi hazırlama etkinliği olarak kalmayacak ve tamamen size ait olan özgün eserler tarafımızdan size iletilecektir.