Tez Hazırlama Evi

ödev tez merkezi

Tez Hazırlama Evi

Tez merkezleri arasında bulunan Tez Hazırlama Evi, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik olarak akademik danışmanlık yapmaktadır. Tez Hazırlama Evi danışmanlık hizmetlerinin yanında makale hazırlama, spss analizi gibi konularda da faaliyet göstermektedir. İhtiyaç duyduğunuz konularda ana sayfada yer alan talep formunu doldurmanız halinde size geri bildirim sağlanmaktadır. Kısacası bizler bu camiada arzu eden talebelerin her nevi ödev yapımı, tez yazdırma başta olmak üzere tüm akademik taleplerine karşılık hizmetlerde bulunmaktayız. Böylece konuyla alakalı olarak gereksinim duyan öğrencilerin danışmanlarının yetersiz oldukları durumda veyahut danışmanın ilgisiz olduğu durumlarda devreye girebilmekteyiz. Bir de danışman ile anlaşmazlık durumlarında yine fikir verme noktasında yardımcı olabilmekteyiz. Konu hakkında bizimle iletişim kurarsanız detaylı bilgi verilecektir.

Tez Yapım Evi

Birçok kişinin ya da işletmenin çalışma yaptığı bu sektörde tez yazım evi veyahut tez yapım evi olarak biz de yıllardır hizmet veriyoruz. Tez yapım evi ile birçok öğrenci arkadaş bugüne dek çalışmış ve bizden hizmet almışlardır. Umuyoruz ki her birisi bizim için özel olan bu arkadaşlarımız arkamızdan güzel sözler söylemektedir. Gerçi insanlar memnuniyetsizlikleri hakkında uzun süre konuşmaktaymış ancak durum memnuniyete gelince çok konuşmayı tercih etmiyormuşuz. Yapılan araştırmalardan elde edilen bu bilgiye göre çıkarmamız gereken en önemli ders, insanları memnuniyetsiz etmememiz gerektiği gerçeğidir. Sahiden de bunca yıldır birçok öğrenci arkadaşa çalışma yapmış olan tez yapım evi olarak biz, sizleri ne düzeyde mutlu edebildik acaba? Bize ulaşan geri bildirimler çok yüksek oranda memnuniyet oranı yakalandığıdır. Yine de objektif olmak gerekirse memnun edemediğimiz bir kitle mutlaka bulunmaktadır. Şunu biliniz ki bahsi geçen arkadaşlarımızı da mutlu edebilmek için kendimizi sürekli yenilemeye çalışıyoruz.

Tez Yazan Yerler – Tez Hazırlama Evi

Tez yazan yerler arasında bulunan tez hazırlama evi, faaliyetlerini her geçen gün geliştirmeye çabalamaktadır. O kadar çok tez yazan yerler olduğu bilindiğine göre hangi merkezle çalışmak daha doğru olacaktır sorusuna herkes gibi siz de yanıt arıyorsanız, şuna emin olunuz ki belirli bir süre vakit ayırmadan bu işlemi sonlandırmanız söz konusu değildir. Bu sebepledir ki araştırma yapmak birincil yapılması gereken işlem olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu aşamada bizim gibi faaliyet gösteren kişiler ile bir süre görüşmeniz ve inceleme yapmanız yararlı olacaktır. Eğer bunları yapmaz iseniz sorun çıkması muhtemeldir. Sonuçta hangi tez yazan yerler ile çalışmalıyım sorusunu yönelttiğinizde kimse size (biz dahil) bizim şu gibi negatif yönlerimiz bulunmakta demeyecektir. O halde siz bu tespiti kendi başınıza yapmak durumundasınız. Aksi taktirde doğru sonuca ulaşma ihtimaliniz ancak şans faktörlerine bağlı olacaktır.

www.tezhazirlamaevi.com

Tez Hazırlama Danışmanlık

Kalem tez hazırlama danışmanlık firması tez, proje ve ödev departmanı ile
şimdi hizmete başladı.
İstanbulda yer alan merkez ofisinden bire bir karşılıklı görüşme imkanı sunan firma işlerinde sunum kabul garatisi vererek kesin çözüm sunuyor.

“Yüksek lisans tezi hazırlama kategorisi
Önlisans tezi hazırlama kategorisi
Bitirme tezi hazırlama kategorisi
Doktora tezi hazırlama kategorisi
Ödev hazırlama kategorisi
Proje hazırlama kategorisi”

kalem tez hazırlama
kalem tez hazırlama

ile 5 ana dalda tez yazdırma faliyeti göstermekte.
Tez alanında en geniş tercih alanı sunan, en fazla konuda çalışmalar kabul eden, onlarca uzman eleman ile özellikle İstanbulda ve burada bulunan elliden fazla üniversite ile çalışma yapmaktayız. İstanbulda devlet yada özel herhangi bir üniversite öğrencisiysenin kesin tez konunuza vakıf çalışan bulundurmaktayız. Aynı şekilde tüm Türkiyede bulunan üniversitelerin konularınında yüzde doksanı cevap verilen daha doğrusu kabul edilen konular listesine dahildir.
İçiniz rahat olsun ve doğru danışmana çok yakınsınız aşağıdaki iletişim tercihlerinden birini kullanın ve teziniz tez hallolsun. kaynak bkz. http://tezblog.portakaltez.com/tez-yardim-blogu

İstanbul Ofisi:

Yukarı Dudullu Mahallesi, Şah Sk, No:10 D/5 34775 Ümraniye,İstanbul – Türkiye

info@kalemtezhazirlama.com
kalemtez@gmail.com
www.kalemtezhazirlama.com

tezsiz yüksek lisans bitirme projesi hazırlanır

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Hazırlanır

tezsiz yüksek lisans bitirme projesi
ALES (Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı), dönem dönem adı değişiyor olsa da lisans seviyesi eğitim-öğretim programlarından mezun olan öğrencilerin, daha üst düzey eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için başarılı sonuçlar almaları gereken bir sınavdır. ‘’Başarı’’dan kast edilen göreceli bir kavram olsa da en basit haliyle, ALES başarısını vakıf (özel) üniversiteleri ve devlet üniversitelerine göre sınıflandırmak mantıklı bir tercih olacaktır. Takdir edersiniz ki eğitim hayatına devam etmenin ücretsiz olduğu devlet üniversitelerinde söz konusu sınavdan alınması gereken puanlar yüksektir. Oysa özel üniversitelerde baraj olarak belirtilen 55 puan ve üzeri almak genel olarak yeterlidir. Çok daha yüksek olarak nitelendirilen puanları almak (100 tam puana yaklaşmak) sizin

sıralamanızı etkileyecektir. Ancak gelinen nokta itibariyle insanların değişken ihtiyaçları eğitim hayatında da gözlemlenmiştir. İhtiyaçların değişmesinin yanında eğitimin de adeta ayrı bir sektör haline gelmesiyle birlikte üniversiteler arası inanılmaz bir rekabet söz konusudur. Yalnızca ticari kaygı güttüklerini ifade etmek doğru olmasa da, üniversitelerin de (özellikle vakıf) bir maddi denge kurmak durumunda oldukları ortadadır. Bu duruma paralel nitelikte akademik olarak bir hedef gözetmeksizin bilgi dağarcığını geliştirmek ve niteliğini artırmak amacında olan insanların da artması sebebiyle karşılıklı kazan kazan modeline ihtiyaç duyan insanlar bir araya gelmiş ve çeşitli eğitim/öğretim programları doğmuştur. Bu programlarda standart programlarda olduğu gibi derslerin başarılı olarak verilmesi akabinde tezlere benzer biçimde tezsiz yüksek lisans bitirme projesi hazırlamak yasal bir gerekliliktir. Tüm anlatılanlar sonucunda ortada beliren bu ihtiyacı gerçekleştirmek durumunda kalan insanlar, özel sektörün iş yükü altında boğulmakta olduklarından söz konusu süreci başkasına devretmek durumundadırlar. Etik olarak konunun yapılabilirliği tartışmaya açık olsa da ortadaki mevcut gerçekler delegasyonu (iş devri, yetki devri) kaçınılmaz kılmıştır. Etik kurallarının biraz çiğnendiği kabul edilebilir bir gerçek olsa da, bu noktada çalışma sahibinin tezsiz yüksek lisans bitirme projesi yazımı dışında bir sorun gözlemlenmemektedir. Konu hakkında anlatılanlar dışında kalan kısımlarla ilgili şeffaf bir çalışma hedefleyen işletmemiz, sizlerin ihtiyaçlarına profesyonel çözüm önerileri üretmektedir. Detaylı olarak tezsiz yüksek lisans bitirme projesi yazımı konusunda bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

ösym tez merkezi bilgilendirme

Ösym Tez Merkezi

ösym tez merkezi

Bilindiği üzere ÖSYM, ülkemizde merkezi birçok sınavı gerçekleştiren, puanlama sistemi oluşturan, sınav sonucunda değerlendirmeleri yapan bir kamu kurumudur. Üniversiteler ise yükseköğretim kurumuna bağlıdır. Dolayısıyla ÖSYM’nin üniversitelerle, üniversitede verilen eğitimlerle veyahut üniversitelerde tüm akademik seviyelerde hazırlanması gerekli olan tezlerle ilgisi bulunmamaktadır. Öyleyse ortada bir yanlış anlaşılma, yanlış algılama söz konusudur. Belirtilen kurumun akademik araştırmalarla zerre miktarda ilişkisi bulunmamaktadır. Halbuki ösym tez merkezi anahtar kelimesiyle aramalar hatırı

sayılır düzeylerdedir. Burada hem öğrenci arkadaşların yanılgılarını açıklamaya hem de yanlış yönelimin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Çünkü nereye ulaşması gerektiği konusunda gerekli donanımdan yoksun olan kişilerin vetireyi başarıyla tamamlaması olanaksızdır. Kısacası ösym tez merkezi ifadesini kullanan kişilerin ya da kurumların akademik taharrilerle ilgili sınırlı seviyede bilgileri olduğunun kabulünden hareket edersek; hazırlanması muhtemel istikşaflarla ilgili sahip olduğu malumatları sizlerle paylaşma gayesini taşıyan uzmanlarımızla bilinçlilik durumunun yerine getirilmesini bir nebze de olsa sağlayabileceğimiz inancını taşımaktayız. Çıkmış olduğunuz bu yolda mevzu bahis alanda onlarca akademik araştırı gerçekleştirmiş BTM ekip üyeleri, her süjede olmasa da birçok farklı disiplinde lüzum gördüğünüz takdirde sizlerin yanında olmayı amaçlamaktadır.

Makale Yazımı

makale nasıl yazılır

Makale Yazımı

Akademik olarak araştırılarla ilgili bir zorluk sıralaması yapılacak olunsa büyük oranda makalelerin ön plana çıkacağı hemen hemen kesindir. Birçok insanımızdan makale yazımı on – on beş sayfalık tetkik, tez hazırlamadan ne kadar zor olabilir ki şekline görüş alınıyor olsa da durumun aslında bu kadar basit olmadığı yerine getirilirken anlaşılmaktadır. Geçmiş zamanlarda ağırlıklı olarak akademisyenlerin hazırladığı ve yine genellikle hakemli dergilerde yayınlanan türleri toplum tarafından biliniyor olduğundan vetire deyim yerindeyse işi bilenler tarafından yerine getirildiğinden problemler asgari düzeydeydi. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde yükseköğrenim programlarından mezun olacak her kişinin bu düzeye

erişmiş olması talebi doğrultusunda artık yüksek lisans mezunu olacak talebelerin de tezlerini tamamladıktan sonraki dönem içinde en az bir (1) adet hakemli dergiye makale yazımı etkinliğini yerine getirmesi beklenmektedir. An itibariyle tüm üniversitelerde uygulanmıyor olsa da zamanla zaruri talep olacağı düşünülmektedir. Ancak talebelerin akademik taharri aşamasını hafife aldıkları tespiti yapılmıştır. Doktora düzeyi eğitim gören kişiler açısından süreç nispeten daha sancısızdır. Yüksek lisans öğrencilerinin akademik tetkiklerin en üst düzey çalışmaları olarak işaret edilen süje hakkında savları, meydana getirilen istikşafın hakem heyetine gönderilmesinden sonra değişmektedir. Çünkü hakem kurulları çok titiz tetkik uygulayarak tespitlerde bulunmaktadır. Buradan anlatımla görüşlerinin değişmesinin zayıf bir ihtimal olduğunu bildiğimiz kişilere en yalın ifadeyle şu tümceyi kurabiliriz; BTM hakemli dergiye makale yazımı hususunda hizmet vermemektedir. Yine de gerek ödev niteliğinde, gerekse de eğitim dönemi boyunca öğretim üyelerinin talep ettikleri araştırıları gerçekleştirebilmekteyiz.

Sunum Hazırlama

Sunum Hazırlama

Sunum Hazırlama

Karmaşık süreçlerden meydana gelen çalışma hayatı içerisinde, komplike iş paylaşımı ve yüksek düzeylerde delegasyon (delege etmek, iş aktarımı) işlemleri söz konusudur. Teorik olarak dışarıdan gözlemci konumundaki kişiler/kurumlar için anlatılmaya çalışılan vetireler son derece anlamsız ve üstesinden gelinmesi zor olarak algılanmaktadır. Sayısız toplantılar, sempozyumlar ve iş yemekleri birbirini takip etmektedir. Somut olarak sonlandırılması gerekli hususlarda karmaşık iletişim trafiği göze çarpmaktadır. Bu iletişim periyotlarında çok çeşitli yöntemler takip edilmektedir. En yaygın biçimde kullanılan sistemlerden bir tanesi sunum hazırlama faaliyetleridir. Mevzu bahis konuyla ilgili kişi/kişiler ön hazırlık yapmak suretiyle bilgileri derlemektedir. Sonrasında ise yukarıda belirtildiği biçimde diğer örgüt üyeleriyle paylaşım gerçekleşmektedir. Ortaya konulacak olan tetkiklerde

dikkat edilmesi gerekli kıstaslar şunlardır;

 • Kısa ve konunun özütü bilgiler paylaşılmalıdır.
 • Hazırlık yapan kişi/kişiler konuya üst düzeyde hakim olmalıdır. Çünkü sunum hazırlama aşamasında slaytlarda kısa kısa cümlelerle vurgular yapılır. Araştırmacı bu tümceler hakkında –gerektiği takdirde- üç, beş dakika konuşabilecek halde olmalıdır. Hatta yöneltilecek sorulara yanıt verecek kapasitede olması da beklenmektedir.
 • Renk seçimi başta olmak üzere görselliğe önem verilmelidir. Vurgu yapılacak kısımlarda dikkati toparlayabilecek nitelikte renk seçimi yapılmalıdır.
 • Tümcelerden ziyade görsel olarak grafiklerden, tablolardan yüksek oranda yararlanılmalıdır. Böylece sunum hazırlama eylemlerinde metinlerin sıkıcılığından uzaklaşılabilir ve katılımcıların süjeye odaklanması sağlanabilir.
 • Harflerin büyüklüğü (puntoları), biçimleri ve rengi de slaytlarla uyumlu olmalıdır. Fokuslanması arzulanan bölümler dikkat çekici içeriği sahip olmalıdır.
 • Slayt geçişleri karmaşık olmamalıdır.

Literatür tarama

Literatür tarama

Literatür tarama

Dilimizde ‘’alan yazın’’ veya ‘’edebiyat’’ anlamına gelen ‘’literatür’’ Fransızca bir kelimedir ve maalesef ki neredeyse Türkçe karşılığının kullanımıyla hemen hemen hiçbir yerde karşılaşılmamaktadır. Genel olarak akademik araştırılara başlamadan önce yapılan literatür tarama işlemlerinin temel amacı, daha önce mevzu bahis konuyla ilgili ne oranda çalışmanın gerçekleştirilmiş olduğunun tespit edilmesidir. Böylelikle araştırmacı hem konuyu sentezler, hem de kurguladığı akademik tetkikle ilgili neye odaklanması gerektiği hususunda bilgiye sahip olur. Prosesin

gerçekleştirilmesi periyodunda dikkat edilmesi gereken kıstaslar aşağıda ifade edilmektedir.

 • İstikşaf döneminde en önemli aşamalardan birisinin literatür tarama işlemleri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü elde edilecek bulgulardan hareketle süje hakkında uygunluk beyanı gerekmektedir.
 • Eğer mevzu çok dar anlamda incelenmiş ise (doktora çalışmaları hariç olmak üzere) süreç devam ettirilmemeli, alternatifler üzerine fokuslanılmalıdır.
 • Tersi durum tespitinde ise zaten detaylıca işlenmiş olan konudan aynı biçimde uzaklaşmak yarar sağlayacaktır. Aynı tetkikleri tekrarlamak akademik taharriler için anlamsızdır.
 • Detaylı araştırma yapılabilmesi mühimdir. Meydana getirilmiş araştırıların büyük oranda saptanmasına ehemmiyet gösterilmelidir.
 • Özellikle akademik istikşaflarda kitapların yerine, makaleler daha yüksek oranda yeğlenmektedir. Dolayısıyla talep edilen bu tür çalışmaların büyük kısmına ulaşılmalıdır.
 • Dünyanın küresel dili olması gerekçesiyle İngilizce literatür tarama konusunda faaliyetlerde bulunulmalıdır.

Kısaca değinilen alan yazın tetkikiyle ilgili hizmet sunan kuruluşlardan birisi olan BTM, gereksinimlerinize uygun şekilde kapsamlı tetkikler gerçekleştirmektedir. Böylece mevzu bahis konunuzla ilgili ulaşamadığınız birçok ücretli dizinlerden de bilgiler derlemek suretiyle, daha önce gerçekleştirilmiş alan yazınları size takdim edebilmekteyiz. Detaylı bilgi almak için bizimle irtibat kurunuz.