Bitirme projesi (tezi)hazırlama

Bitirme projesi (tezi) hazırlama

Öğrenci danışmanlık hizmetleri ana faaliyet alanında hizmet takdim amacı taşıyan müesseseler arasında yer alan Bilgi Tez Merkezi diğer işletmelerden farklı olarak sizlere ispatlanamayacak hiçbir bilgi/belge kullanmamaktadır. Yürütülen akademik çalışmaların tamamını akademik manada desteklediğimizi ve etik ilkelerini yerine getirdiğimizi önemle vurgulamaktayız.  Bu konuyla ilgili çeşitli ilkelere sahip olan BTM, bitirme projesi hazırlama işlemlerinde nitelik ayırt etmeksizin sizlere vaat edilen mevzu bahis ilkelerin tamamına uymaktadır. Bu ilkeler en yalın şekliyle akademik ve bilimsel araştırma ilkeleriyle örtüşmektedir. Bunların dışında karşılaşılan sorunlardan meydana getirdiğimiz ve sürekli güncelleyerek geliştirdiğimiz çalışma ilkelerimiz ile sizlere sunulan hizmeti standart bir hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Sizlere vaat edilenler tüm proseslerde

uygulanmaktadır. Yine de işimizi ciddi yapmamıza rağmen tüm taleplere yanıt verecek bilgimiz, donanımımız ve kapasitemiz bulunmamaktadır. Çalışma tekliflerine olumsuz yanıt vereceğimiz kitleler hakkında bilgi verilmesi gerekirse:

 

  • Amacının sadece prosedürü yerine getirmek olduğunu ifade eden, kopyala-yapıştır bir bitirme projesi hazırlama benim işime yarar diyen arkadaşların çalışma taleplerine olumsuz yanıt veriyoruz. Bir standart ortaya koyuyoruz dolayısıyla bunun altında kalan taleplerle ilgilenmiyoruz.

 

  • Her işi yaparız, tüm konularda çalışma hazırlarız gibi mantıktan uzak iddialarımız bulunmamaktadır. Binlerce farklı disiplin alanının varlığından hareketle üstlenemeyeceğimiz akademik araştırmaların olmasını son derece olağan karşılıyoruz.

 

  • Her başvuran ve talep edilen ücreti ödeyen kişilerin araştırma isteklerine olumlu yanıt vermiyoruz. Unutmayınız ancak birlikte işbirliği ile vetire yönlendirilirse başarı mümkün kılınacaktır.

 

  • Ücretlendirme konusunda denge oluşturmaya gayret gösteriyor olsak da uygun fiyata bitirme projesi hazırlama mümkün değildir. Dolayısıyla tek önceliği fiyat olan öğrencilerin çalışmalarını kesinlikle üstlenmiyoruz.